Nu er de 10 kunstnere udvalgt

På parkstykket på Kronhøjvej i Store Heddinge vil der i begyndelsen af september blive installeret 10 kunstneriske værker, som resultatet af 14 dages hårdt arbejde for 10 kunstnere, der kommer til at bo og arbejde ude på fyrcentret fra den 25. august til den 9. september.

I den forgangne weekend arbejdede et dedikeret panel med udvælgelsen af de 10 kunstnere, som kommer til at udgøre Verdensarv Stevns Symposium 2018. Symposiet er en del af projekt Liv og Handel i Store Heddinge, som Store Heddinge Handelstandsforening står bag.

Der var deadline for indsendelse af forslag den 15. juni, og der var indløbet 17 forslag inden fristen udløb fredag aften kl. 23.59. De indsendte forslag har alle skullet forholde sig til et ”Open Call”, som er blevet sendt ud til medlemmer af kunstnersammenslutninger i Danmark, Norge og Sverige, med titlen Klint, Kridt og Krapyler – Fortællinger om Stevns Klint i byen Store Heddinge.

”De indsendte forslag er meget forskellige og spænder lige fra skulpturer, der fabulerer over elementer, der kunne være gravet ud af klinten, til mere konceptuelle samtidskunst-idéer, der reflekterer over menneskets rolle i tiden og på jorden. Det var et spændende udvalg at tage stilling til og en god udfordring at udvælge dem, som vi har tillid til i sidste ende vil skabe den bedste helhed”, siger Bo Karberg, kunstnerisk konsulent på projektet.

Nogle af de kriterier, forslagene er blevet vurderet efter, er:

 • om den kunstneriske idé var et godt svar på vores ”Open Call
 • om forslagene rørte noget i os i panelet
 • hvordan vi kunne se værkerne fungere på stedet på Kronhøjvej, også praktisk
 • hvordan vi kunne se værkerne supplere hinanden
 • om værkerne vurderes som realiserbare indenfor de 14 dage symposiet varer
 • om kunstneren har de nødvendige praktiske håndværkserfaringer

”Det var lidt af en udfordring at vælge de rigtige, men vi er enige i panelet om, at det er et godt hold med nogle meget spændende forslag, som vi glæder os til at se realiseret”, siger projektleder Charlotte Mannstaedt.

De 10 udvalgte kunstnere er:

 • Rikke Goldbech, København
 • Jens Chr. Jensen, Ikast
 • Vera Spangsbjerg Rahbek, Stevns
 • Freja Niemann Lundrup, Århus
 • Thomas Wiesner, København
 • Ylva Westerhult, Malmö
 • Mai Ane Pil Siedentopp, Odense
 • Tina Kallehave, København
 • Sofie Amalie Andersen, Oslo/Bornholm
 • Tine Hecht-Pedersen, Lyngby

Panelet består af fra venstre Bo Karberg, kunstnerisk konsulent på Liv og Handel i Store Heddinge, Tove Damholt direktør for Verdensarv Stevns, Charlotte Mannstaedt, projektleder for Liv og Handel i Store Heddinge, Fleur Wetterholm, kunsthistoriker på Fuglsang Kunstmuseum samt Lars Waldemar, billedhugger.

Læs mere om projektet “Liv og Handel i Store Heddinge“.