Udvikling Stevns har behandlet alle de indkomne forslag, og har valgt at tildele alle 8 projekter midler. I alt uddeles 1.821.777 kr. til projekter, der udvikler Stevns som landdistrikt. Af de 8 projektansøgninger har 3 projekter fået tildelt midler fra den nye, grønne pulje for bæredygtig omstilling.

De projekter, der har fået tildelt midler, er: 

Verdens første permanente cellocenter og retreat
Scandinavian Cello School søgte om midler til at øge centrets kapacitet med badefaciliteter, øvelokale og udendørs opholdsområde. Der blev ansøgt om 472.811 kr. og projektet fik tildelt 304.527 kr.

Klippinge Bypark
Borgerforeningen Klippinge søgte midler til etableringen af en park, der kan være et samlingssted for borgere og besøgende. Der blev ansøgt om 470.000 kr., og projektet blev tildelt 348.000 kr. 

Foreningen LimeLight BoardSport Club
LimeLight BoardSport Club søger om midler til sportsudstyr og opførelse og indretning af containere til et klubhus på Rødvig Havn. Der blev ansøgt om 355.762 kr., og projektet blev tildelt 313.000 kr.

Gaarden Studios
Gaarden Studios søgte midler til etablering af et lydstudie, udskiftning af tagkonstruktion samt indkøb af inventar. Gaarden Studios søgte om 216.774 kr., og projektet blev tildelt 160.000 kr. 

Sammenhængskraft i landsbyerne
Landsbyforum Stevns søgte midler til ansættelse af en landdistriktskoordinator samt afholdelse af møder og arbejdsgrupper. Landsbyforum Stevns søgte om 59.250 kr. og projektet fik tildelt 59.250 kr. 

Nyt overnatningssted i Rødvig
Rødvig Kro & Badehotel søgte om midler til oprettelse af et nyt, bæredygtigt overnatningssted med 12 dobbeltværelser og en sal, der kan bruges som samlingssted til arrangementer. Rødvig Kro & Badehotel søgte om 250.695 kr. og fik tildelt 236.000 kr. fra puljen for bæredygtig omstilling. 

Bæredygtigt solcelletag til overnatningshus
Rødvig Ferieby søger midler til etablering af et solcelletag og ny varmeenheder. Rødvig Ferieby søgte om 379.000 kr. og fik tildelt 230.000 kr. fra puljen for bæredygtig omstilling.  

Verdensarv og partnerprogram skaber bæredygtig turisme
Verdensarv Stevns søger midler til afholdelse af aktiviteter i partnerprogrammet for at udvikle konkrete tiltage til sikring af bæredygtig turisme. Partnerprogrammet søgte 230.875 kr. og fik tildelt 171.000 kr., som delvist kom fra puljen for bæredygtig omstilling.