Der er gang i projektidéerne på Stevns, hvor der i dette års LAG-ansøgningsrunde er kommet 8 ansøgninger til LAG-puljen, som i øjeblikket er ved at blive behandlet af Udvikling Stevns. Projekterne skal skabe udvikling inden for turisme, erhverv, bosætning eller bæredygtighed og grøn omstilling.

Ansøgningerne er:

Verdens første permanente cellocenter og retreat
Scandinavian Cello School søger om midler ti l at øge centrets kapacitet med badfaciliteter, øvelokale og udendørs opholdsområde.

Klippinge Bypark
Borgerforeningen Klippinge søger midler ti l etableringen af en park, der kan være et samlingssted for borgere og besøgende.

Foreningen LimeLight BoardSport Club
LimeLight BoardSport Club søger om midler til sportsudstyr og opførelse og indretning af containere ti l et klubhus på Rødvig Havn.

Nyt overnatningssted i Rødvig
Rødvig Kro & Badehotel søger om midler til oprettelse af et nyt, bæredygtigt overnatningssted med 12 dobbeltværelser og en sal, der kan bruges som samlingssted til arrangementer.

Gaarden Studios
Gaarden Studios søger midler ti l etablering af et lydstudie, udskiftning af tagkonstruktion samt indkøb af inventar.

Bæredygtigt solcelletag til overnatningshus
Rødvig Ferieby søger midler ti l etablering af et solcelletag og
varmeenheder.

Verdensarv og partnerprogram skaber bæredygtig turisme
Verdensarv Stevns søger midler til afholdelse af aktiviteter i
partnerprogrammet for at udvikle konkrete til tage til sikring
af bæredygtig turisme.

Sammenhængskraft i landsbyerne
Landsbyforum Stevns søger midler til ansættelse af en landdistriktskoordinator samt afholdelse af møder og arbejdsgrupper.