I går aftes udløste bestyrelsen i Udvikling Stevns spændingen, da de fordelte LAG-puljen på lidt over 1 million kroner til ni forskellige projekter, der skal udvikle Stevns Kommune. Et af projekterne er et mikroslagteri til kaniner, som Alt godt fra Haven står bag. 

Der er rift om LAG-midlerne i år. Det fik Udviklet Stevns for alvor at mærke, da fristen til denne ansøgningsrunde om LAG-midler udløb 1. februar. I går aftes kunne bestyrelsen i Udvikling Stevns så endelig udløse spændingen, da de skulle vælge hvilke af de 14 projektansøgere, der skal indstilles til tilsagn i Erhvervsstyrelsen.

–  Jeg er glad for, at vi har fået så mange gode ansøgninger fra projekter, der bestemt kan være med til at løfte Stevns og skabe nye muligheder og samarbejder. Det er ærgerligt, at vi så kun har midler til at støtte nogle af projekterne, men jeg synes, at vi i denne runde støtter ni rigtigt gode projekter, siger Jens Kierkegaard, der er formand for bestyrelsen i Udvikling Stevns.

Hvert år uddeler Udvikling Stevns midler fra EU og Erhvervsstyrelsen, de såkaldte LAG-midler, til at fremme bosætning, turisme og erhvervslivet i Stevns Kommune. I år lyder puljen på 1.020.000 kroner, hvor støtten kan udgøre op til 50% af det enkelte projekts udgifter.

Bestyrelsen indstiller følgende ni projekter til tilsagn i Erhvervsstyrelsen:

Landsbyernes naturlige fortræffeligheder
Udvikling Stevns ønsker at skabe nye natur- og friluftsoplevelser i Stevns og samtidig binde landsbyen sammen med nye stier, mødesteder, skiltning osv. Formålet med projektet er at gøre de unikke kultur- og naturoplevelser mere attraktive for de lokale, nye tilflyttere og ikke mindst besøgende.
Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 117.875 kr.

Flere gæster til de små overnatningssteder i Stevns
Stevns Erhvervsråd ønsker at uddanne ejerne af mindre overnatningssteder til at prioritere og varetage en professionel hjemmeside. På den måde kan de mindre overnatningssteder blive mere attraktive for besøgende, og de kan tiltrække flere turister, der bliver i flere dage. Projektet bidrager samtidig til at styrke samarbejdet på tværs af overnatningssteder. 
Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 125.000 kr.

Stevnskaniner – et miljøvenligt mikroslagteri
Alt godt fra Haven ønsker at starte en klimavenlig og bæredygtig produktion af kaninkød. De ansøgte midler skal gå til et fødevarerum, mikroslagteri og et drivhus. Alt godt fra Haven håber på, at mikroslagteriet kan skabe nye arbejds- og praktikpladser i Stevns.
Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 126.450 kr.

Udvikling af verdensarvs-instrumentet UrKlang
Teaterforeningen KLINT i Rødvig ønsker at videreudvikle verdensarvsinstrumentet UrKlang, så det kan spille sammen med andre instrumenter og så flere musikere kan spille på instrumentet samtidigt. De ansøgte midler skal derfor gå til flere rørklokker, indbygget lys og mikrofoner.
Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 50.000 kr. ud af de ansøgte 200.000 kr.

Instrumentet UrKlang. Foto: Michael Stub

Linje H – Fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap
Horisonten STU & Beskæftigelse vil skabe Linje H, der er en fleksjobuddannelse til unge med usynlige handicap som fx autisme. Formålet med uddannelsen er at få de unge direkte i fleksjob efter endt uddannelse.
Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 250.000 kr. ud af de ansøgte 591.800 kr.

Naturen som ramme om events
BusinessByHeart og Stjernemälden ønsker at forbedre rammerne for deres udendørs aktiviteter. De ansøgte midler skal derfor bruges til renovering af frugtplantagens udleveringsrum med henblik på madpakkerum og formidlingslokale.
Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 124.000 kr.

Østsjællands Kulturforsyning  
Østsjællands Kulturforsyning i Rødvig ønsker at forbedre deres markedsføring og fysiske rammer. Kulturforsyningen håber på at kunne tiltrække flere besøgende, både turister og lokalbefolkning, ved at styrke deres revy og andre arrangementer.
Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 50.000 kr. ud af de ansøgte 74.500 kr.

Naturlegepladser i Strøby Egede
Borger- og Grundejerforeningen i Strøby Egede vil gerne forbedre legepladserne i byen til gavn for byens beboere. Forbedringen skal også være med til at gøre byen mere attraktiv for potentielle tilflyttere og vil være åben for alle.
Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 78.000 kr. ud af de ansøgte 130.000 kr.

Udendørs saunafasciliteter i Rødvig
Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna med plads til 20 personer i Krohaven i Rødvig. Saunaen skal ikke kun gavne badelaugets medlemmer, men også lokale borgere, foreninger og turister.
Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 98.000 kr. ud af de ansøgte 189.746 kr.

Krohaven i Rødvig

Dermed har følgende fem projektansøgninger fået afslag pga. manglende midler i projektpuljen:

  • Vandrigsgaard Hundehotel IVS: Danmarks første luksushundehotel
  • Hellested Friskole og Børnehus 2.0: Det skal være in at være ude
  • Sigerslevhus: Nyt baderum og bæredygtig jordvarme
  • Klippinge Borgerforening: Klippinge Bypark
  • Den kommunale Dagpleje i Store Heddinge: Ud i det blå med de små

 

Denne ansøgningsrunde var årets eneste. Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2020 og bliver den sidste i denne LAG-periode. Der uddeles ikke LAG-midler i 2021, men det formodes at blive uddelt igen i 2022.