I går afgjorde Udvikling Stevns’ bestyrelse, om det blev et gourmet mjødbryggeri, en besøgsgård i Renge, et nyt køkken til Strøby Idrætscenter, eller en oase i Renge, som fik tilsagn om at modtage LAG-støtte.

Det blev sent d. 13. februar, før det blev afgjort, hvilke af de fire projekter, der modtager økonomisk støtte fra LAG-puljen i denne ansøgningsrunde. I sidste ende løb to af de fire projekter med LAG-midlerne. Afgørelsen faldt på mjødbryggeriet og et nyt køkken til Strøby Idrætscenter, som tilsammen løb afsted med næsten 460.000 kr. ud af en samlet pulje på 1.100.000 kr. 

Mjødbryggeriet er skudt i gang

Allerede inden Mjødbryggeriet i går modtog tilsagn om støtte, blev projektet sat i gang d. 1. januar i år. Mjødbryggeriet vil nu indgå lokale samarbejder på tværs af fødevareproducenter for at drive bryggeriet med en grøn og bæredygtig profil, hvor råvarerne er dyrket og høstet lokalt.

Bryggeriet vil blive drevet som en socialøkonomisk virksomhed, der både på kort- og lang sigt vil skabe flere arbejdspladser til især unge og andre personer, som står uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Projektet har en altså en overordnet målsætning om at skabe flere arbejdspladser og primært til borgere med behov for særlige strukturer og arbejdsformer.

Iværksætteren bag projektet havde oprindeligt søgt tilsagn om støtte på 201.650 kr., som udgør 40% af projektets omkostninger, og i sidste ende løb projektet afsted med 212.440,00 kr.

Strøby Idrætscenter får et nyt køkken

Projektet i Strøby Idrætscenter havde opstart pr. 1. februar. Det betyder, at idrætscenteret forhåbentlig inden længe kan imødekomme den stigende efterspørgsel på mødefaciliteter og festlokaler med et køkken, som lever op til arbejdsmiljøloven. Det nye køkken skal bygges sammen med det eksisterende køkken, som vil fordoble det samlede køkkenareal samt samle køle- og frysefaciliteter i selve køkkenafsnittet. Dette vil give mulighed for tilretning af bespisning af større selskaber, samtidig med at cafeteriets øvrige brugere kan serviceres. Efter ombygningen vil stedet være i stand til at tiltrække og afholde større arrangementer i form af halfester, sportsstævner m.m. AIK Fonden forventer, at projektet vil gøre idrætscentret meget mere attraktivt og tidssvarende for brugerne, samtidig med, at det kan tiltrække nye og flere brugere.

AIK Fonden fik bevilget tilskud på 247.162,5 kr. svarende til 50% af projektets omkostninger, som projektet også havde ansøgt om.

2 projekter blev opfordret til at søge igen!

Afslagene til projektidéerne, besøgsgården i Renge og de to mergelgrave i Rødvig, blev begrundet med, at projekterne i sin nuværende form ikke opfylder udviklingsstrategiens målsætninger (om at øge antallet af arbejdspladser, øge turismen eller bosætningen i Stevns) i et tilstrækkeligt omfang. Derfor er begge projekter også opfordret til at arbejde videre med deres projekter og søge igen i næste ansøgningsrunde d. 23. marts 2018, hvor puljen indeholder minimum 600.000 kr.

Hvis man selv har en spændende projektidé, som kan gavne udviklingen inden for erhvervslivet, turismen eller bosætningen i Stevns, har man mulighed for at søge i næste ansøgningsrunde senest d. 23. marts. Læs mere her: http://www.udviklingstevns.dk/soeg-tilskud/