Torsdag den 6. oktober – Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, Dalby, 4690 Haslev kl. 19

LAG SjællandSyd, der blev stiftet den 13. juni 2022 som Lokal Aktions Gruppe omfattende Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling fordi  Stevns har fremsat ønske om at være med i LAG SjællandSyd.

Bestyrelsen i LAG SjællandSyd har på bestyrelsesmøde den 19. september besluttet at imødekomme dette ønske, men for at det kan gennemføres er det nødvendigt at ændre foreningens vedtægter, så det fremgår af vedtægterne at LAG SjællandSyd omfatter alle 4 kommuner.

Samtidig ønskes vedtægternes bestemmelser om tegningsret også justeret for at forenkle udlevering af ID oplysninger til foreningens pengeinstitut.

Invitation til at deltage i denne ekstraordinære generalforsamling sendes til LAG SjællandsSyd medlemmer, der alle er bosiddende i Næstved-, Faxe- eller Vordingborg Kommune og til potentielt kommende medlemmer bosiddende i Stevns kommune.

DAGSORDEN

Kun deltagere med bopæl i Næstved, Faxe eller Vordingborg kommuner kan deltage i afstemningen om dagsordenens første 2 punkter. Deltagere, der er bosat i en af de 4 kommuner, kan deltage i afstemningen om resten af punkterne. 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
2. Forslag til ændring af vedtægternes § 2, §13, §14 stk. 4 og § 33 (se næste side)
3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer med bopæl i Stevns Kommune
4. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen (nødvendig) til rikke@dividendo.dk senest den 2 oktober kl. 12

Med venlig hilsen

Ivan Tolborg
Formand for LAG SjællandSyd

 

PDF-version: 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6. oktober 2022

Du kan læse mere om LAG-ordningen her:
https://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper-lag-og-flag