Årets sidste ansøgningsfrist til LAG-midlerne blev passeret d. 23. marts, og ligesom ansøgningsrunden d. 1. januar, modtog Udvikling Stevns fire spændende projektideer, hvoraf én af dem var en genganger fra årets første ansøgningsrunde. Projekterne vil bidrage til at gøre Stevns Kommune mere attraktiv som bosætningskommune, turistdestination og fremme det private erhvervsliv.

I denne ansøgningsrunde består LAG-puljen af ca. 600.000 kr., hvorfra de fire lokale initiativer har mulighed for at blive støttet med op til 50% af projektets samlede støtteberettigede omkostninger. Den store afgørelse bliver offentliggjort den 8. maj 2018, hvor vi finder ud af, hvilke af de fire projekter, som vil modtage tilsagn om støtte fra LAG-puljen.

De fire nye projektansøgere består af en besøgsgård på Søndergård, et landsbyforum til udvikling af landsbyer og landdistrikter, en bæredygtig virksomhed med fokus på mad, klima og personlig udvikling, og et nyt naturlegeområde til Hellested Friskole.

Projektansøgerne er følgende:

Søndergård besøgsgård
Søndergård er drevet af en familie fra København, som for nyligt er flyttet til Stevns med en drøm at skabe en besøgsgård på Søndergård, og er denne rundes genganger. Besøgsgården vil give turister, potentielle tilflyttere, og lokale mulighed for at komme og deltage i livets gang på et lille økologisk og selvforsynende landbrug. De besøgende vil få en personlig, aktiv og børnevenlig introduktion til egnen og vil bl.a. kunne opleve produktionen af frugt og grønt, samt komme helt tæt på primært danske landracedyr. Besøgsgårde er allerede et populært fænomen i København, som tiltrækker et stigende antal institutioner og børnefamilier. Familien har søgt om støtte til 50% svarende til 90.943 kr. af projektets samlede omkostninger.

Et landsbyforum skal sætte skub i udviklingen
Landsbyforum Stevns er et projekt, hvor et tværgående forum etableres for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, og som skal danne grundlag for lokalt samarbejde på tværs i kommunen. Forummet skal understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter og skabe grobund for fælles projekter og styrke dialog og samarbejde med andre aktører i og udenfor Stevns Kommune. Formålet med projektet er at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder. Projektet gennemføres i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger, Stevns Frivillighedscenter, Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd, og andre lokale aktører, mens Udvikling Stevns ejer projektet, og har søgt om tilskud på 250.000 kr.

Dambækgaard – bæredygtig bondegaard på Stevns
Dambækgaard er en stor bondegård med mange udbygninger (i alt 1150 m2), og én af de fritliggende længer (160 kvm.) skal ombygges til undervisnings- og bespisningslokale, lejligheder, industrikøkken, bad og toilet. Formålet med ombygningen er at etablere en økonomisk bæredygtig virksomhed med en vision om at inspirere turister og kursister til en mere bæredygtig og klimavenlig livsstil via undervisning og gæstgiveri. Projektet skal realisere virksomhedens fire fokusområder inden for bæredygtigt liv; undervisning i bæredygtig mad, gårdens bæredygtige produktion af fødevarer til salg og eget brug, bondegårdsferie for familier, som ønsker at leve et bæredygtigt liv og mentorskab for personlig udvikling. Projektet har ansøgt om et tilskud på 225.000 kr.

Det skal være in at være ude
Hellested Friskole er en selvejende institution, som ønsker at etablere et naturlegeområde med tilhørende multibane. Formålet med udemiljøet er at skabe et udeliv og en udekultur, der hænger sammen med institutionens overordnede værdier om at være en kultur- og naturorienteret institution. Hele naturlegeområdet vil være en gennemgående historisk og mytisk fortælling med afsæt i den lokale myte om Elverhøjen, Elverkongen og hans elverpiger, der er at finde lidt syd for Hellested den dag i dag. Naturlegeområdet vil involvere alt fra natur-parkour med armgang og klatrenet, junglestier med forhindringer, labyrinter, gyngeområder, læ og hyggekroge. Multibanen i området etableres med kunstgræs så børnene har mulighed for at dyrke forskellige boldspil. Hellested Friskole har ansøgt om 390.966 kr. til projektet.

Er du blevet inspireret, eller har du også en spændende projektidé, der skaber lokale arbejdspladser? Øger turismen? Gør det attraktivt at bo i Stevns? – Så har du rigeligt med tid til at udfolde din idé – næste ansøgningsfrist er 1. februar 2019.

Læs om, hvordan du søger tilskud til dit projekt påhttp://www.udviklingstevns.dk/soeg-tilskud/