Årets sidste ansøgningsrunde er overstået, og afgørelsen faldt glædeligt på et landsbyforum med fokus på udvikling, et naturlegeområde med tilhørende multibane til Hellested Friskole, en besøgsgård i Renge, og en bæredygtig bondegård på Dambækgaard.

Det blev sent mandag d. 7. maj, før Udvikling Stevns´ bestyrelse afgjorde, at alle fire projektansøgere kvalificerede sig til at modtage økonomisk støtte fra LAG-puljen. De fire nye projekter løb tilsammen afsted med 690.000 kr. og er de sidste projekter til at modtage LAG-midler i år.

Søndergård besøgsgård ønsker at skabe en besøgsgård, hvor besøgende kan være med i livets gang på et lille økologisk landbrug og opleve produktionen af frugt og grønt samt komme helt tæt på dyrene. Projektet har modtaget 50.000 kr. i støtte, læs mere om projektet her.

Landsbyforum Stevns er et større udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle, etablere og drive en lokalt forankret model for samarbejde om udvikling af landsbyer og landdistrikter i Stevns Kommune. Projektet har modtaget 250.000 kr. i støtte, læs mere om projektet her.

Dambækgaard vil ombygge en eksisterende fritliggende længe for at etablere en økonomisk bæredygtig virksomhed med fokus på bl.a. mad, klima og personlig udvikling.
Projektet har modtaget 175.000 kr. i støtte, læs mere om projektet her.

Hellested Friskole & Børnehus vil etablere et naturlegeområde med en gennemgående historisk og mytisk fortælling, og en multibane i et kuperet og dynamisk terræn.
Projektet har modtaget 215.000 kr. i støtte, læs mere om projektet her.

Hvis du har en idé til et udviklingsprojekt, som kan skabe arbejdspladser, tiltrække flere turister, og gøre Stevns til en mere attraktiv bosætningskommune – Kan du søge om støtte til dit projekt igen næste år, d. 1. februar 2019.

Læs mere på http://www.udviklingstevns.dk/soeg-tilskud/