Flere midler

I 2016 vedtog regeringen at beskære midlerne til LAG-ordningen og Landdistriktspuljen med 30 procent med virkning fra 2017. Det har været med til, at flere LAG’er har måtte foretage strategiændringer og prioritere puljeindsatsen til de lokale projekter stramt.

Ifølge Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen for Danske Småøer, og Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er projektmidlerne nu så små, at de ikke i tilstrækkelig grad kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling på øerne og i landdistrikterne.

Formål med støttede projekter

Udvikling Stevns har i dag 1 million kroner til at støtte de LAG-projekter, som stemmer overens med Udvikling Stevns’ strategi. I 2015 og 2016 var projektmidlerne på 1,5 millioner kr., så det er en halv million kroner mindre til lokal udvikling, som Stevns går glip af. Hertil skal lægges, at LAG-midlerne typisk er gearet 2,5 gang af andre midler.

”Udfordringen har været, at der er projekter, som vi har måtte skære fra eller som har fået et mindre beløb end ønsket, fordi der ikke har været nok midler,” fortæller Jens Kierkegaard, formand for Udvikling Stevns.

I Udvikling Stevns’ strategi, er det projekter som er med til at skabe arbejdspladser, fremme turismen eller bosætningen, som kan søge tilskud. Udvikling Stevns har siden 2015 støttet 18 lokale udviklingsprojekter som f.eks. udvidelse af overnatningssteder, udbygning af faciliteter for turister, en ny idrætsmultiarena, et landsbyforum og et naturlegeområde. I 2018 har 6 projekter modtaget støtte fra Udvikling Stevns.

Læs mere om projekterne.

Ønske om flere midler

På Stevns har der siden 2013 været fremgang i antallet af ansatte i de lokale virksomheder. I 2015 var der sket en stigning på 6 procent – svarende til 140 fuldtidsstillinger. Der er især fremgang i iværksætteriet på Stevns. Siden 2014 er der kommet mere end 150 nye iværksættervirksomheder til Stevns. Men det er ikke kun indenfor erhvervet, man kan se en fremgang. Tilflytningstallet af nye borgere på Stevns er også siden 2013 vokset med ca. 72 procent – svarende til 470 nye borgere. Disse fremgange og udviklinger vil Udvikling Stevns gerne være med til fortsat at understøtte.

”Udviklingen i Stevns er allerede godt i gang, og det vil vi gerne have fortsætter i fremtiden. Vi vil gerne i højere grad kunne inspirere og understøtte alle de stærke ildsjæle, som vil det samme. Vi ved også fra tidligere undersøgelser, at LAG-projekterne skaber lokal værdi, og derfor har vi også i Udvikling Stevns et ønske om flere midler til støtte af projekter”, slutter Jens Kierkegaard.

Næste ansøgningsfrist for at søge om støtte til dit projekt er den 1. februar 2019. Læs mere om betingelserne og hent inspiration fra tidligere projekter.