Der er sket en masse spændende ting på Rødvig Havn. Et samarbejde mellem fiskeriforeningen og turistforeningen har gjort det muligt at få støtte fra Udvikling Stevns til blandt andet at skabe flere arbejdspladser og give bedre forhold for turisterne. I en kort video fortæller havnefogeden og formanden for Stevns Turistforening om projekterne.

Fiskeriforeningen og turistforeningen i Rødvig har i forbindelse med ansøgningen af LAG-midler indledt et samarbejde, hvor de i fællesskab arbejder for at udvikle og forbedre faciliteterne på havnen. Det er mundet ud i en håndfuld projekter, som de har modtaget støtte til at føre ud i livet. Fra at fiskeriforeningen og turistforeningen har arbejdet hver for sig, og koncentreret sig om hver deres ting, har havnen nu et mere sammenhængende samarbejde, der har gjort det muligt blandt andet at opføre et nyt slæbested, samt en anløbsbro til kanoer og kajakker.

Havnen har således kunne forbedre forholdene og servicen for turisterne og sejlerne. Derudover har havnen også fået penge til en fiskepumpe til konsumsild, der gør det muligt for havnen at holde omsætningen og dermed skabe arbejdspladser. De mange forbedringer og nye tiltag er således også med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Rødvig.

I sommers arbejdede projektmedarbejder Steen Donsby i Stevns Erhvervsråd og Udvikling Stevns’ sekretariat, og han besøgte havnen for at høre mere om, hvordan LAG-midlerne har skubbet udviklingen i gang. Det er der kommet en kort inspirationsvideo ud af. I videoen kan du høre havnefoged Jens Sørensen og formanden for Stevns Turistforening fortælle, hvordan LAG-midlerne har været med til at udvikle og forbedre forholdene i havnen.

Se filmen nederst på siden, eller klik her.

Udvikling Stevns styrker turismen

Når turisterne besøger Stevns, er det primært for at opleve Stevns Klint, Rødvig Havn og Stevnsfortet. Derfor har Udvikling Stevns meget fokus på at støtte projekter, der styrker Stevns Klint som turistattraktion. Naturoplevelserne omkring Stevns Klint er også en stor del af det, som turisterne sætter pris på, og derfor er adgangen til blandt andet kysterne, strandene og havnene vigtig for at kunne styrke turismen i området.

For at gøre Stevns til en mere attraktiv turistdestination er det også vigtigt at de forskellige turismeaktører har et stærkt samarbejde og god sammenhængskræft, så der kan udvikles og markedsføres målrettede attraktioner og oplevelser, som får turisterne til at tilbringe længere tid i kommunen.