Markedsføring eller mobildækning? Forskønnelse eller frivillighed? Cykelsti eller forsamlingshus? Hvad er vigtigst at udvikle på Stevns? 

Borgere, foreninger, embedsfolk og politikere har i løbet af de sidste to år udpeget en lang række indsatser, der skal styrke Stevns’ landdistrikter. Nu skal vi prioritere og i gang.

Kom med den 18. september, hvor vi igen sætter fokus på udviklingen af landet, når Udvikling Stevns inviterer til Landdistriktskonference fra kl. 17.00-21.00 i Magleby Forsamlingshus. Vi skal nu udvælge de allervigtigste indsatser for landdistrikterne på Stevns og få udviklingen af vores landdistrikter på dagsordenen.

Motiverende oplægsholdere, god mad og debat om fremtiden for de stevnske landdistrikter skaber rammerne for en landdistriktskonference, der skal give dig og andre lyst til og mulighed for at fremme et Stevns med mere liv og stærkere fællesskaber om temaerne:

  • Infrastruktur
  • Attraktive levevilkår
  • Turisme
  • Erhverv og arbejdspladser
  • Markedsføring og branding
  • Samarbejde med Stevns Kommune

Når dagen er omme, sender vi de prioriterede indsatser videre til Stevns kommune, frivillige, virksomheder og borgere som en køreplan eller ønskeliste til en politik for landdistrikterne.

Borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen, vil åbne ballet, og derudover vil du få inspirerende oplæg fra:

Steffen Husted Damsgaard er toneangivende aktør i arbejdet for bedre vilkår i landdistrikterne. Han er politiker og formand for Landdistrikternes Fællesråd, som er den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, og udtaler sig ofte i pressen om landdistrikternes behov.

Udover at repræsentere Landdistrikternes Fællesråd i bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, sidder Steffen Damsgaard med i regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet og har bl.a. deltaget i erhvervsminister Brian Mikkelsens Udvalg for levedygtige landsbyer.

Steffen Damsgaard blev optaget i Kraks Blå Bog i 2017.

 

Foto: Maiken

Karen Lumholt er journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder.

Tidligere DR-P1 og forfatter/medforfatter til otte bøger om samfundet, arbejdslivet, velfærden og familien. Hun er en skarp iagttager af vores samtid og opstiller konkrete visioner for, hvordan vi kan indrette os i fremtiden. Som foredragsholder er hun faktabaseret, inspirerende, nærværende og skaber motivation og holdånd.

Siden 2004 partner i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation og 2014-16 talsmand og direktør for Tænketanken Cura. Karen nærer stor kærlighed til det decentrale Danmark, hvor de nye fællesskaber og løsninger på samfundets problemer spirer og gror – i landsbyer, småbyer, købstæder og bydele.

Pris og tilmelding 
Arrangementet er gratis, og der er tilmelding på Billetto

Vision for landdistrikterne – sammen om udviklingen af Stevns
Det borgerdrevede dokument ”Vision for landdistrikterne – sammen om udviklingen af Stevns” er rampen, vi skal bruge til at sparke gang i udviklingen. Den kan du finde på https://www.udviklingstevns.dk/vision-landdistrikter/