Sidste år fik Hellested Friskole og Børnehus tilsagn til LAG-midler.

Fredag den 1. februar var ansøgningsfristen til at søge LAG-midler, hvor der er 1 million kr. i puljen. Blandt projekterne er der mange gode idéer, der kan bidrage til at fremme bosætning, turisme og erhvervslivet i Stevns Kommune

Aldrig har Udvikling Stevns modtaget så mange projektansøgninger som i år, hvor antallet endte på 16 ansøgninger fra lokale ildsjæle. Den store afgørelse bliver offentliggjort den 12. marts, hvor vi fortæller hvilke projekter, der vil modtage støtte fra LAG-puljen.

Indtil da kan du læse om alle ansøgerne her:

Udvikling af verdensarv-instrumentet
Teaterforeningen i Rødvig, KLINT, ønsker at videreudvikle verdensarv-instrumentet UrKlang, så det kan spille sammen med andre instrumenter og så flere musikere kan spille på instrumentet samtidigt. De ansøgte midler skal derfor gå til flere rørklokker, indbygget lys og mikrofoner.

Instrumentet UrKlang, perkussionist Birgit Løkke og KLINT-koret. Foto: Michael Stub

Danmarks første luksus-hundehotel
Vandrigsgaard Hundehotel IVS ønsker at være Danmarks første luksus-hundehotel, hvor hundene skal bo på rigtige værelser. Hundene bliver forkælet med store udendørs arealer og hyggelige afslapningsarealer inden for med sofaer og brændeovn.  

Etablering af café på Havnepladsen i Rødvig Stevns
Lone Johansen ønsker at åbne en café på Havnepladsen i Rødvig Stevns. Her skal serveres lette anretninger, der primært vil bestå af råvarer fra den lokale slagter, bager og diverse gårdbutikker. Lokale kunstnere vil også kunne sælge deres keramik, håndarbejde osv. Idéen bag projektet er at skabe et samlingssted for lokale og besøgende.

Flere gæster til de små overnatningssteder i Stevns
Flere af de mindre overnatningssteder i Stevns mangler en hjemmeside, og det kan være problematisk i forhold til tiltrækning af gæster. Derfor ønsker Stevns Erhvervsråd at udvikle én fælles hjemmeside for de mindre overnatningssteder i Stevns. Formålet med hjemmesiden er ikke kun at tiltrække flere turister til Stevns, men også at styrke samarbejdet mellem områdets overnatningssteder.
Læs mere om Stevns Erhvervsråd og deres arbejde her

Nye klimavenlige toilet- og baderum
Ferie- og feststedet, Sigerslevhus, ønsker at forbedre deres toilet- og badeforhold, da det nuværende er nedslidt. Med LAG-støtten vil de gavne både klima og gæster ved at opføre to ekstra toilet- og baderum og samtidig ændre varmekilden fra gas til jordvarme.
Du kan læse mere om Sigerslevhus her

Stevnskaniner – et miljøvenligt mikroslagteri
‘Alt godt fra Haven’ er en nyopstartet virksomhed, der ønsker at starte en klimavenlig og bæredygtig produktion af kaninkød. De ansøgte midler skal være med til at finansiere et fødevarerum, mikroslagteri og et drivhus til genanvendelse af slagteriaffald og vand fra slagtning. ‘Alt godt fra Haven’ håber på, at mikroslagteriet kan skabe nye arbejds- og praktikpladser i Stevns.
Du kan læse mere om ‘Alt godt fra Haven’ her

Lisa Strandmark fra Alt godt fra Haven med den ene avlshan, Kane.

Klippinge Bypark
Klippinge Borgerforening ønsker at forbedre naturområdet i byen til gavn for både borgere og turister. De ansøgte midler skal gå til nye stisystemer og beplantninger, aktiviteter for børn og voksne og etablering af et shelter og bålsted ved søen.

Landsbyernes naturlige fortræffeligheder
Med projektet ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” vil Udvikling Stevns skabe nye natur- og friluftsoplevelser i Stevns. Derudover vil projektet også binde landsbyen tættere sammen ved at udvikle stier, mødesteder, skiltning, rekreative oplevelser osv. Formålet med projektet er at gøre de særlige kultur- og naturoplevelser mere attraktive for de lokale, nye tilflyttere og ikke mindst besøgende.

Linje H –  Fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap
Horisonten STU & Beskæftigelse vil skabe Linje H, der er en fleksjobuddannelse til unge med usynlige handicap som fx autisme. Formålet med uddannelsen er at få de unge direkte i fleksjob efter endt uddannelse. Dette skal ske i samarbejde med lokale virksomheder og Jobcentret.
Læs mere om Horisonten her

Naturen som ramme om events
BusinessByHeart og Stjernemälden ønsker at forbedre rammerne for deres udendørs aktiviteter. De ansøgte midler skal derfor bruges til renovering af frugtplantagens udleveringsrum med henblik på madpakkerum og formidlingslokale.
Læs mere om BusinessByHeart her

Udendørs saunafaciliteter i Rødvig
Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna med plads til 20 personer i Krohaven i Rødvig. Saunaen skal ikke kun gavne Badelaugets medlemmer, men også lokale borgere, foreninger og turister. Rødvig badelaug håber på, at saunaprojektet kan få en vigtig sammenhængskraft i byen, og at det kan tiltrække nye segmenter til Stevns.

Krohaven i Rødvig

Naturlegepladser i Strøby Egede
Borger- og grundejerforeningen i Strøby Egede ønsker at forbedre legepladserne i byen til gavn for børnefamilier, hvor der også skal være fitness-områder til unge og voksne. Forbedringen skal også være med til at gøre byen mere attraktiv for potentielle tilflyttere. Legepladserne er åbne for alle, så både lokalbefolkning og besøgende kan få glæde af dem.

Østsjællands Kulturforsyning  
Østsjællands Kulturforsyning i Rødvig ønsker at forbedre deres markedsføring og fysiske rammer. Kulturforsyningen håber på at kunne tiltrække flere besøgende, både turister og lokalbefolkning, ved at styrke deres revy og andre arrangementer.
Vil du læse mere om Østsjællands Kulturforsyning, så se her

Tiltrækning af virksomheder til Stevns
Stevns Erhvervsråd vil gerne samle et netværk af frivillige erfarne erhvervsfolk, der skal opsøge danske og udenlandske virksomheder med henblik på at få dem til at etablere sig i Stevns. De ansøgte midler skal bl.a. gå til at udvikle online markedsføring på engelsk og præsentationsmateriale til virksomhedsbesøgene. Med projektet håber Stevns Erhvervsråd at øge antallet af virksomheder og derved arbejdspladser i Stevns.
Se mere om Stevns Erhvervsråd her

Ud i det blå med de små
Den kommunale Dagpleje i Store Heddinge vil gøre samarbejdet mellem de forskellige dagplejere lettere. Derudover skal børnene have flere oplevelser igennem udflugter til biblioteker, Klinten, skove osv. Derfor skal de ansøgte midler gå til el-cykler med lad. Dagplejen foreslår, at el-cyklerne kan udlånes i weekender og sommerferier, hvor dagplejen holder lukket.

Det skal være in at være ude
Hellested Friskole og Børnehus vil færdiggøre anden del af deres udemiljø med et nyt legeområde til børn i indskolingsalderen. De ansøgte midler skal bl.a. gå til trampoliner, hængekøjer, en minifodboldbane og et klatreanlæg. Området skal ikke kun gavne Hellested Friskole og Børnehus, men også lokale borgere, foreninger og kulturinstitutioner. 
Du kan læse mere om Hellested Friskole og Børnehus her