Kom med den 14. september fra kl. 17.00-20.00 i Store Tårnby Forsamlingshus, hvor motiverende oplægsholdere, god mad og debat om fremtiden for de stevnske landdistrikter skaber rammerne for en landdistriktskonference, der skal give dig og andre lyst til og mulighed for at fremme et Stevns med mere liv og stærkere fællesskaber.
 
Udvikling Stevns og Landsbyforum Stevns inviterer til den årligt tilbagevendende Landdistriktskonference, der er ved at blive en ramme for at diskutere og inspirere til, hvordan vi skal løfte Stevns.
 
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, vil fortælle om deres arbejde, samt om hvad der rykker – og “trykker” indenfor udviklingen af landdistrikterne.
 
Så skal vi høre lidt om det nystiftede Landsbyforum Stevns samt projektet “Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder”, og hvad der sker indenfor de indsatser, borgere, foreninger, embedsfolk og politikere har udpeget, der skal styrke Stevns’ landdistrikter.
 
Endelig får du mulighed for at give dit besyv med og høre hvordan – og til hvad Lag’en uddeler midler, når Udvikling Stevns’ generalforsamling løber af stablen i forlængelse af programmet.
 
Program

17.00

Spisning og netværk

17.15

Åbning v. Udvikling Stevns og Landsbyforum Stevns

17.30

Udvikling i landdistrikterne v. formand for Landdistrikternes fællesråd Steffen Damsgaard

18.45

Udvikling Stevns om LAG-arbejde

Indsatser i de stevnske landsbyer v. Landsbyforum Stevns

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder

Kl. 20.00 er der generalforsamling i Udvikling Stevns i forlængelse af Landdistrikskonferencen.

 
Pris og tilmelding
Arrangementet er gratis, og der er tilmelding på mail til eva@stevnserhvervsraad.dk. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 10. september.
 
Angiv gerne, om du både kommer til landdistriktskonferencen og generalforsamlingen. 
 
Vision for landdistrikterne – sammen om udviklingen af Stevns
Det borgerdrevede dokument ”Vision for landdistrikterne – sammen om udviklingen af Stevns” er rampen, vi skal bruge til at sparke gang i udviklingen. Den kan du finde på https://www.udviklingstevns.dk/vision-landdistrikter/
Heraf har borgere på Stevns prioriteret de vigtigste indsatser:
https://www.udviklingstevns.dk/8-indsatser-peger-fremad-for-de-stevnske-landdistrikter/