Del dine idéer til Stevns’ udvikling!

Torsdag den 13. september holder Udvikling Stevns Landdistriktskonference for hele Stevns fra kl. 16.00-21.00 i Holtug Forsamlingshus. Kom og vær med til at formulere en landdistriktpolitik for hele Stevns.

Omdrejningspunktet for konferencen er både den generelle udvikling og muligheder for erhvervsudvikling på tværs af Stevns samt den kommende landdistriktspolitik for Stevns.

Politikken skal bruges til at understøtte arbejdet på tværs af de mange lokale foreninger og andre aktører, som er involveret i at udvikle Stevns, så vi kan blive bedre til at understøtte hinanden og trække i samme retning til fælles gavn for Stevns!

Konferencen er delt op så første halvdel indeholder inspirerende oplæg om udvikling i landsbyer og landdistrikter. Den anden halvdel af konferencen består af workshops. Her skal vi i fællesskab finde frem til de indsatser, der skal med i en landdistriktspolitik for Stevns.

Der skal findes indsatsområder og projekter til at understøtte de temaer, som blev fundet i de tidligere workshops. Det gælder:

  • Attraktive levevilkår
  • Turisme
  • Erhverv og arbejdspladser
  • Markedsføring og branding
  • Og samarbejde med Stevns Kommune


Oplægsholdere:

carstenblomberg-foredragCarsten Blomberg, Leder af DGI Lokaludvikling, som har erfaringer med at skabe det gode samarbejde mellem de lokale foreninger og kommune. Han vil bl.a. fortælle om de mange erfaringer DGI Lokaludvikling har gjort sig gennem årene på det lokale samarbejde, rolle- og arbejdsfordeling.

 


esbendanielsen
Esben Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden, vil fortælle om, hvordan du skaber den gode lokale udvikling. Lokale og Anlægsfonden har bl.a. mange års erfaringer med rådgivning om byggeprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet.  

 


Birger Hauge_LDK 2018
Birger Hauge
, CEO, direktør Innovation, vil snakke om iværksætteri og erhvervsudvikling i landdistrikter med udgangspunkt i cases fra hele landet og med inspiration fra InQvation i Taastrup. InQvation er en tech community for talentfulde tech start-ups og medarbejdere fra den private og offentlige sektor, der har brug for nytænkende rammer og inspiration til at udnytte de seneste teknologier bedst muligt.


Program:

16:00 Velkomst v/Jens Kierkegaard, formand Udvikling Stevns og Thomas Christensen, koordinator Udvikling Stevns
16:15 Lokalt samarbejde, roller og arbejdsfordeling v/Carsten Blomberg, DGI Lokaludvikling
17:00 Erhvervsudvikling i landdistrikter v/Birger Hauge, InQvation
18:05 Mad
18:45 Workshop
20:00 Pause
20:15 Sådan skaber I lokal udvikling v/Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden
21:00 Slut

Tilmeld dig!

Det er gratis at deltage, og alle interesserede er velkomne. Det er muligt at deltage i dele af konferencen, f.eks. at komme til spisning og deltage i resten af aftenen, hvor workshoppen også ligger.
Tilmeld dig online på Billetto
eller via mail til kim@stevnserhvervsraad.dk

(Bemærk datoen for konferencen er ændret fra torsdag den 28. juni til torsdag den 13. september.)