Sidste år fik Hellested Friskole og Børnehus tilsagn til LAG-midler.

Har du en god idé, der:
… skaber arbejdspladser?
… øger turismen?
… gør det attraktivt at bo på Stevns?
Så kan du søge om støtte fra Udvikling Stevns!

Læs mere på www.udviklingstevns.dk/soeg-tilskud

 
Sidste år fik Hellested Friskole og
Børnehus tilsagn til LAG-midler.

ANSØGNINGSFRIST 1. FEBRUAR 2020

Søg støtte til dit projekt

Hvad? I 2020 uddeler Udvikling Stevns knap 2 mio. kr. til lokale projekter, som skaber udvikling inden for turisme, erhverv eller bosætning. Knap 500.000 kr. er dedikeret indenfor bæredygtighed og grøn omstilling. Midlerne kommer fra Erhvervsstyrelsen og EU og har til formål at udvikle landdistrikterne. 

Udvikling Stevns finansierer op til halvdelen af de tilskudsberettigede udgifter (f.eks. materialer, køb af udstyr og markedsføring), som du har i forbindelse med dit projekt – min. 50.000 kr.

Hvem? Alle med en god idé kan i princippet søge midlerne. Virksomheder, foreninger, institutioner og privatpersoner.

Hvornår? Søg støtte til dit projekt senest 1. februar 2020! Udvikling Stevns hjælper dig gerne med ansøgningen.

Læs mere www.udviklingstevns.dk/soeg-tilskud og kontakt LAG-koordinator Thomas Christensen tlf. 30619952 – koordinator@udviklingstevns.dk