Udvikling Stevns har ansat Eva Rose Waldorff som konsulent på landsbyprojekterne ”Landsbyforum Stevns” og ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder”. Eva Rose Waldorff er journalist, projektkonsulent og bor i en af Stevns’ smukke landsbyer.

– De to projekter passer enormt godt sammen, og jeg glæder mig til sammen med de frivillige at få løftet landsbyerne på Stevns og gøre dem endnu bedre at leve og opholde sig i – både for landsbybeboerne og besøgende.    

Landsbyprojekterne har begge modtaget LAG-støtte og udføres af Udvikling Stevns såvel som af de mange ildsjæle i landsbyerne samt af samarbejdspartnere på Sjælland.

Et netværk for ildsjæle og sparring
Landsbyforum Stevns er i gang med at etablere et formaliseret netværk – en forening – hvor landsbyerne på Stevns kan dele viden, bakke op om hinandens aktiviteter og i det hele taget styrke sammenhængskraften lokalt. En fælles kommunikationsplatform er under udarbejdelse, og i hele 2019 kortlægges bl.a. landsbyernes faciliteter og foreninger.

Forum skal bygge videre på de eksisterende lokale organiseringer – og nedefra og op at etablere en unik stevnsk model for samarbejde. Det sker bl.a. ved løbende møder, hvor Landsbyfrivillige definerer, hvad de ønsker sig af forummet – og hvilken organisering, der fungerer bedst på Stevns. Der vil blive dannet en forening bestående af landsbyernes borgerforeninger, bylaug og andre organiseringer.

Når projektet afsluttes i sommeren 2020, skal der være en forankring, der sikrer, at forum kører videre – og fortsat bliver videreudviklet.

Samarbejde om Landsbyudvikling
Landsbyernes naturlige fortræffeligheder er et samarbejdsprojekt mellem Udvikling Stevns, LAG Sydsjælland, LAG Lolland-Falster, Region Sjælland og – selvfølgelig – en række landsbyer. På Stevns er det Holtug-Sigerslev og Klippinge-Magleby, der hver skal vælge et udviklingsprojekt med særlig kultur- og naturværdi, der skal binde landsbyerne tættere sammen og øge tilgængeligheden til landskab og natur. Det kunne f.eks. være stisystemer, legepladser, parker, shelteres, skiltning med videre.

I efteråret skal parterne vælge og udvikle projekterne. Derefter skal der arbejdes på at opnå fondsstøtte til at gennemføre dem. Håbet er, at metoderne fra “Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” kan blive anvendt af andre til videre udvikling af landdistrikterne.