LAG-ansøgere 2019

Sidste år fik Hellested Friskole og Børnehus tilsagn til LAG-midler.

Fredag den 1. februar var ansøgningsfristen til at søge LAG-midler, hvor der er 1 million kr. i puljen. Blandt projekterne er der mange gode idéer, der kan bidrage til at fremme bosætning, turisme og erhvervslivet i Stevns Kommune.  Aldrig har Udvik...

Læs mere...

Ønske om flere midler til flere projekter

Flere midler

I 2016 vedtog regeringen at beskære midlerne til LAG-ordningen og Landdistriktspuljen med 30 procent med virkning fra 2017. Det har været med til, at flere LAG’er har måtte foretage strategiændringer og prioritere puljeindsatsen til de lokale projekt...

Læs mere...