Ordinær generalforsamling
D
. 26. april, 2022
Hos Gaarden Studios,
Frøslev Bygade 20,

4660 Store Heddinge.

Vil du være med til at udvikle Stevns? Så deltag i Udvikling Stevns’ ordinære generalforsamling. Her får du en status på Udvikling Stevns’ arbejde og mulighed for at dele dine egne inputs. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
 6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 8. Valg af formand jf. § 9.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
 10. Valg af suppleanter jf. § 9.
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden eller sekretariat i hænde senest d. 18. april, 2022.

Læs materialesamling for Udvikling Stevns’ generalforsamling, 2022

Tilmeld dig nu!

Bilag kan hentes på www.udviklingstevns.dk fra den 19. april 2022.

For spørgsmål: Kontakt koordinator Thomas Christensen på koordinator@udviklingstevns.dk eller 30619952

Tilmelding på: koordinator@udviklingstevns.dk

Alle medlemmer er velkomne og er du interesseret kan du møde op og blive medlem på selve dagen – det koster ikke noget.