Flere midler

Ordinær generalforsamling d. 30. april 2019 Kl. 18.30 i Tinghuset, Store Heddinge.

Vil du være med til at udvikle Stevns? Så deltag i Udvikling Stevns’ ordinære generalforsamling. Her får du en status på Udvikling Stevns’ arbejde og en mulighed for at dele dine egne inputs. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af årsregnskab
 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 Hent materiale til generalforsamling

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden eller sekretariat i hænde senest d. 22. april.

Tilmeld dig nu!

Tilmeld dig til tlf. 24764001, mail: info@udviklingstevns.dk senest 25. April.

Hvis du ikke er medlem, men gerne vil med til generalforsamlingen, kan du melde dig ind ved samme lejlighed – det er gratis.