Bjørn’s Fishing

Bjørn’s Fishing er indehaver af en fiskerbåd bygget i USA. Med denne vil Bjørn sejle ud fra Rødvig med danske og tyske lystfiskere. Rødvig-Stevns-Østersøen har noget af verdens bedste lakse- og ørredfiskeri. Det skal bare skal opdages. Båden er meget hurtiggående (35 knop), hvilket det også kræver, da laksene er ca. 30-40 sømil ude.

Desuden kan Bjørn’s Fishing tilbyde ture langs klinten med turister, hvor der evt kan trolling fiskes, bades, snorkles – alt imens klinten nydes. På disse ture er der plads til 8 turister pr. tur.

Båden er en Bertram 30 med flybridge. Meget stort agterdæk-kahyt med toilet, bad, omklædning, samt køkken med alt. Helt nyindrettet. Båden er totalt nyrenoveret med bl.a. 2 helt nye vw 6cyl diesel motorer og gearkasser på hver 300 hk. På båden består besætningen af Bjørn og Thomas, som vil være besætning i de timer, der vil være behov for det.

Der er i øjeblikket kun to andre danske både til lakse-chartring; én på Bornholm og én i Sverige. De sejler med svenskere, tyskere og danskere – begge har købt større både.

Ansøger

Bjørn’s Fishing

Samlet budget for projektet

400.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

100.000 kr.

Titel

Bjørn’s Fishing

Kontaktperson

Bjørn Poulsen

Ansøgt beløb

200.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

25-05-2016

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

100.000 kr. ~ 25%

Hovedmålsætning

At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns’ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning
stiger.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

01-09-2016

Slut dato

31-08-2018