Dambækgaard – Bæredygtig bondegård

Dambækgaard er en bondegård, hvor det førindustrielle landbrug fra første halvdel af det 20. årh. forenes med moderne bæredygtige principper. Dambækgaard ønsker at ombygge gårdens fritliggende længe på 160 kvm for at etablere en økonomisk bæredygtig virksomhed, der kan inspirere turister og kursister til en mere bæredygtig og klimavenlig livsstil via. undervisning og gæstgiveri.

Det er målet med projektet at ombygge 20% af gårdens udbygninger, således at der kan etableres undervisnings- og bespisningslokale, lejligheder, industrikøkken, bad og toilet. Kursusfaciliteterne vil desuden blive åben for udlejning til lokale kursusudbydere. På sigt ønsker Dambækgaard at udvide dobbeltværelser til familieværelser og tilbyde mindre højskoleophold for op til fem familier.

Ombygningen er med til at realisere Dambækgaards fire fokusområder inden for bæredygtig og klimavenlig livsstil:
1. Bæredygtig mad – kogekonevirksomhed, restaurant og undervisning i bæredygtig mad inklusiv egne producerede fødevarer.
2. Bæredygtig gård – gårdens produktion af frilandsgrise, kødgeder, æg, fjerkræ, grønt, frugt og bær til salg til private og egen restaurant/kogekonevirksomhed.
3. Bæredygtig familie – Bondegårdsferie mv på gården for familier som understøtter et bæredygtigt familieliv.
4. Bæredygtig dig – mentorskab for personlig udvikling, praktikpladser, ressourceforløb og aktivitetscenter for ledige med sociale eller personlige problemer.

Gennem kurser og forplejning ønsker Dambækgaard at fortælle historien om og kvaliteten af gårdens egne og andre lokale producenters råvarer for at inspirere gæster og kursister til bl.a. en mere bevidst tilgang til fødevarer.

Projektets overordnet mål er at fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde. Inden for fem år er målet at fuldtidsansatte fem ansatte udover den ene ansatte, som de starter med, enten via ansættelser eller samarbejde med deres lokale partnere. Ligesom de ønsker at tilbyde forløbstilbud for ledige.

Ansøger

 Dambækgaard

Samlet budget for projektet

 550.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 175.000 kr. 

Titel

 Dambækgaard – Bæredygtig bondegård på Stevns

Kontaktperson

 Kirstine Bergholdt Bjerre

Ansøgt beløb

 225.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 7. maj 2018

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 175.000 kr. 

Hovedmålsætning

 Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

 Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Start dato

 1. april 2018

Slut dato

 31. marts 2020