Det skal være in at være ude – Hellested Friskole & Børnehus

Hellested Friskole og Børnehus ønsker som et led i en helhedsplan for udemiljøet at etablere et naturlegeområde med tilhørende multibane for at skabe en større forbindelse mellem skole/Børnehus og det omgivende lokale samfund. Det er målet med det nye udemiljø at skabe et udeliv og en udekultur, der hænger sammen med institutionens overordnede værdier om at være en kultur- og naturorienteret institution med fokus på en god skolekultur, lyst og vilje til at lære, livsglæde, aktive og inspirerende læringsmiljøer og en lang række andre værdier.

Et af stedets mål er at være en del af lokalsamfundet og at samarbejde med bysamfund, lokale foreninger og kulturinstitutioner. Samtidig er stedets indendørs og udendørs faciliteter også åben for lokalbefolkningen. Derfor har de valgt at udforme og indrette de nye udemiljøer som et nærmiljøanlæg, så det i dagligdagen bliver et tilbud til lokale brugere, foreninger og kulturinstitutioner.

Det nye naturlegeområde vil have afsæt i eksisterende grøn beplantning, og området vil involvere alt fra naturparkour med armgang og klatrenet, junglestier med forhindringer, labyrinter, gyngeområde og læ og hyggekroge bl.a. en bronzealderhytte. Området er omkranset af en historisk og mytisk fortælling med afsæt i den lokale myte om Elverhøjen, Elverkongen og hans elverpiger, som vil blive båret dels af en træudskåret elverkonge og hans fem træudskårne elverpiger.

Hertil kommer en ny multibane på 10×20 meter med kunstgræs, der vil kunne imødekomme lokale ønsker fra børnene om faciliteter til at dyrke forskellige boldspil i såvel skole og SFOtid, som i fritiden. Selve banen bliver etableret i et vejrbestandigt materiale, som skal mindske vedligeholdelsesarbejdet og gøre banen bæredygtig i forhold til brugen af den samt klimatiske påvirkninger.

Naturlegeområdet og multibanen vil blive koblet sammen i et nyanlagt terræn, hvor allerede eksisterende jord og jorden fra udgravningen til multibanen vil blive brugt til at anlægge et terræn, der er kuperet og dynamisk i sin udformning og som sammen med nyanlagt beplantning inspirerer til såvel deltagende og iagttagende aktiviteter.

Ansøger

Hellested Friskole & Børnehus

Samlet budget for projektet

931.932 kr. 

Midler fra Udvikling Stevns

215.000 kr. 

Titel

Det skal være in at være ude

Kontaktperson

Keld Andreasen

Ansøgt beløb

390.966 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

7. maj 2018

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

215.000 kr. 

Hovedmålsætning

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

15. april 2018

Slut dato

30. juni 2020