Nyt køkken i Strøby Idrætscenter

Strøby Idrætscenter døjer med et køkken, som ikke lever op til den stigende efterspørgsel på mødefaciliteter og festlokaler, og hvor indretningen er i strid med arbejdsmiljøloven.

Projektet har derfor til formål at sammenbygge det eksisterende køkken med et nyt og fordoblet køkkenareal, samt at køle og fryse faciliteter samles i selve køkkenafsnittet. Der vil samtidig blive indkøbt ekstra køkkenudstyr, som indgår sammen med den nuværende udstyrsbeholdning, og dette vil give gode muligheder for tilretning af bespisning af større selskaber, samtidig med at cafeteriets øvrige brugere/kunder kan serviceres.

Efter ombygningen vil stedet være i stand til at tiltrække og afholde større arrangementer i form af halfester, sportsstævner m.m. AIK Fonden forventer, at projektet vil gøre idrætscentret meget mere attraktivt og tidssvarende for brugerne, og samtidig kunne tiltrække nye og flere brugere.

Det nye køkken skal være med til at forbedre rammevilkårene ved at fremme og udvikle basale servicefaciliteter for brugere, tilflyttere og erhvervslivet, som ønsker at benytte Strøby Idrætscenter.

Ansøger

 AIK Fonden

Samlet budget for projektet

 494.325 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 247.162,5 kr.

Titel

 Nyt køkken i Strøby Idrætscenter

Kontaktperson

 Niels Kyed

Ansøgt beløb

 247.162,5 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 13. februar 2018

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 247.162,5 kr.

Hovedmålsætning

 Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune. Aktivitet 3.3: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på kultur-, sports- og fritidsområdet

Start dato

1. februar 2018

Slut dato

 31. januar 2020