Flere gæster til de små overnatningssteder i Stevns

Ifølge VisitSydsjælland-Møn bliver 70 % af beslutningerne om, hvilket sted man skal besøge, truffet på overnatningsstedets hjemmeside og øvrige digitale tilstedeværelse. De store overnatningssteder i Stevns har en god online tilstedeværelse, men mange af de mindre steder er meget usynlige. 

Derfor ønsker Stevns Erhvervsråd at uddanne ejerne af mindre overnatningssteder til at prioritere og varetage en professionel hjemmeside. På den måde kan de mindre overnatningssteder blive mere attraktive for besøgende, og de kan tiltrække flere turister, der bliver i flere dage.

Formålet med projektet er også at styrke samarbejdet mellem de forskellige overnatningssteder i Stevns Kommune – og derved også bidrage til en stevnsk identitet hos overnatningsstederne i tilknytning til Stevns Klint som UNESCO Verdensarv og partnerskabsprogrammet til Stevns Klint.

Projektet foregår i samarbejde med repræsentanter fra Stevns Kommune, VisitSydsjælland-Møn, Østsjællands Museum, Stevns Turistforening, Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd.

Foto: VISM, SydkystDanmark

 

Ansøger

Stevns Erhvervsråd

Samlet budget for projektet

250.000 kr

Midler fra Udvikling Stevns

125.000 kr.

Titel

Flere gæster til de små overnatningssteder i Stevns

Kontaktperson

Thomas Christensen

Ansøgt beløb

125.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

125.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling
af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns’ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning
stiger.

Start dato

1. april 2019

Slut dato

 31. marts 2021