Landsbyernes naturlige fortræffeligheder

I projektet kortlægges særlige kultur- og naturværdier i og omkring fem landsbyer/områder på Sjælland. Fysiske tiltag som stier, mødesteder, skiltning, oplevelser mm. skal binde landsbyen tættere sammen med de naturskønne områder. På den måde kan der også skabes nye natur- og friluftsoplevelser i og omkring landsbyen.

Første trin er at øge tilgængeligheden til landskab og natur i landsbyerne og derved gøre dem mere attraktive for indbyggere, besøgende og nye tilflyttere i landsbyerne. 

Projektet skal ske i samarbejde med LAG Lolland-Falster, LAG Sydsjælland og Region Sjælland. Derudover skal indbyggere i landsbyerne og konsulenter også inddrages. I projektet arbejdes med følgende landsbyer:

  • Magleby/Klippinge, Stevns
  • Holtug/Sigerslev, Stevns
  • Endnu ukendt landsby, LAG-Lolland-Falster
  • Endnu ukendt landsby, LAG-Lolland-Falster
  • Endnu ukendt landsby, LAG Sydjælland

 

Ansøger

 Udvikling Stevns

Samlet budget for projektet

1.094.550 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 117.875 kr.

Titel

Landsbyernes naturlige fortræffeligheder

Kontaktperson

Thomas Christensen

Ansøgt beløb

117.875 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

117.875 kr.

Hovedmålsætning

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 01. februar 2019

Slut dato

 31. december 2020