Landsbyforum Stevns

Formålet med projektet “Landsbyforum Stevns” er at udvikle, etablere og drive et tværgående forum for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune. Projektet skal være med til at understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter og skabe grobund for fælles projekter og styrke dialog og samarbejde med andre aktører i og udenfor Stevns Kommune – for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder.

Projektet ejes af Udvikling Stevns (LAG Stevns) og gennemføres i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger, Stevns Kommune, Frivillighedscenter Stevns, Stevns Erhvervsråd og andre lokale aktører.

I projektet foretages en kortlægning af eksisterende lokale faciliteter, grupper, institutioner, foreninger. Projektets hovedformål er at bygge videre på eksisterende lokale organiseringer – og nedefra og op at etablere en unik stevnsk model for samarbejde mellem lokale aktører med lokalt forum for udveksling af erfaringer og idéer til udvikling af landsbyer og landdistrikter på Stevns. Projektet er åbent og inklusivt og inviterer til bredt samarbejde – lokalt i den enkelte landsby og på tværs af hele Stevns.

Et delmål er at etablere en fælles kommunikationsplatform, hvor møder, konferencer og lignende kan annonceres og den løbende dialog, gensidige information og koordination kan finde sted.

Udvikling Stevns ønsker derfor i en forsøgsperiode at ansætte en person, som kan understøtte det frivillige arbejde i landsbyer og landdistrikter. En person, som kan lette den administrative byrde for de frivillige, kan tilrettelægge møder, processer og konferencer og, rådgive om projekter og dannelse af lokale landsbyorganisationer. Personen vil kunne hjælpe med at udvikle såvel tværgående projekter som lokale projekter, ansøgninger til puljer og fonde, og kan være drivkraft bag etablering af et fælles tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter.

Ansøger

 Udvikling Stevns

Samlet budget for projektet

 933.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 250.000 kr. 

Titel

 Landsbyforum Stevns

Kontaktperson

 Thomas Christensen

Ansøgt beløb

 250.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 7. maj 2018

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 250.000 kr. 

Hovedmålsætning

 Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

 Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 1. juli 2018

Slut dato

 30. juni 2020