Linje H – fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap

Linje H er en fleksjobuddannelse drevet og udviklet af Horisonten STU og Beskæftigelse i Store Heddinge i tæt samarbejde med lokale arbejdspladser. 

Linje H vil uddanne unge med usynlige handicap, som er færdige med deres STU-uddannelse, til specifikke fleksjob på specifikke lokale arbejdspladser. Initiativets målgruppe består af unge med lettere mental retardering og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme.

Målet er at uddanne 24 unge i løbet af den 4-årige projektperiode fra august 2019 til juli 2023 – med lige så mange under uddannelse ved projektets ophør.

Med Linje H kan der skabes meningsfulde arbejdsliv for de studerende og  økonomisk vækst for lokale virksomheder.

 

Ansøger

Horisonten STU og Beskæftigelse

Samlet budget for projektet

1.183.600 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

250.000 kr.

Titel

Linje H – fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap

Kontaktperson

Aleksandra Olsen

Ansøgt beløb

591.800 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

250.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling
af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns’ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 01. juni 2019

Slut dato

 31. maj 2021