Liv og handel i Store Heddinge

Formålet med ”Liv og handel i Store Heddinge”-projektet er at sikre Store Heddinge som en attraktiv bosætnings-, handels- og turistby fremover. Projektet søger at løfte Store Heddinge som et attraktivt handelscentrum på Stevns ved at skabe aktiviteter, opholdsmuligheder og kulturelle installationer i centrum af byen.

Den første del af projektet vil bestå af to kulturelle installationer i centrum af Store Heddinge, nemlig kridtskulpturer og kridttavle. Store Heddinge skal være byen med de 100 kridtskulpturer, som laves af lokale kunstnere til opsætning rundt i byen. Skulpturerne skal skabe reference til Stevns Klint, og tænkes placeret langs Kronhøjvej, i Munkegårdsparken, ved kirken, ved rådhuset, bag Tinghuset og lign. Steder. Store Heddinge skal også være byen med verdens længste kridttavle. Planen er at gøre hegnet langs Kronhøjvej til verdens længste kridttavle, hvor børn og andre kan få udleveret et stykke kridt på attraktioner, og tegne på tavlen.

Den anden del af projektet skal skabe flere aktiviteter for børnefamilierne ved at etablere en legeplads på det grønne område langs Kronhøjvej og kridtskulturene. Tanken er, at aktiviteterne sammen giver mulighed for et længere ophold i bymiljøet, som er med til at gavne både bosætning og detailhandel.

Den tredje del af projektet har til henseende at gøre det mere indbydende og attraktivt for turister og andre besøgende at besøg Store Heddinge. Nye opholdsområder med delvist med faste og svært flytbare installationer, som borde og bænke mv. i forbindelse med legepladsen, hvor beboere og turister kan slappe af og nyde en picnic. De flytbare installationer vil også kunne bringes i spil i forbindelse med arrangementer i bymidten eller i Munkegårdsparken.

Den fjerde skal gøre det nemmere for besøgende af færdes i Store Heddinge ved at vise dem rundt og synliggøre mulighederne. Planen er at etablere en skiltning i byen, der guider de besøgende rundt til byens attraktioner og centrale steder.  Skiltningen viser, at Store Heddinge tager godt imod besøgende. Der skal samtidig skabes en lokal opbakning og sammenhængskraft mellem butikker og borgere. Opbakningen søges sikret gennem involverende events både i planlægnings- og i udførelsesfase, hvorfra grupper af frivillige etableres, som kan varetage pasningen og vedligeholdelsen af installationerne.

Den overordnet målsætning med projektet er at øge antallet arbejdspladser, tiltrække flere turister, samt gøre Stevns mere attraktivt som bosted.

 

Ansøger

Store Heddinge Borger-og Handelsstandsforening

Samlet budget for projektet

1.057.700 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

460.000 kr.

Titel

Liv og handel i Store Heddinge

Kontaktperson

Tim Warner

Ansøgt beløb

500.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 12. februar 2017

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

460.000 ~ 43,5%

Hovedmålsætning

 Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som erhvervsområde.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

1. november 2017

Slut dato

31. oktober 2019