Mikro mjødbryggeri – Gourmet mjød med grøn profil

Nyt mikro-bryggeri vil bidrage med en gourmet mjød af høj kvalitet og stort salgspotentiale, både lokalt, nationalt og internationalt.

Bryggeriet vil arbejde ud fra en grøn og bæredygtig profil ved at gøre brug af Stevnske råvare, som er dyrket og høstet lokalt og altså indgå lokale samarbejder med relevante fødevare producenter. Iværksætteren bag projektet har til henseende at støtte lokale initiativer, og være med til at opstarte de nye projekter.

Den vil blive drevet som en social økonomisk virksomhed, der både på kort- og lang sigt vil skabe flere arbejdspladser til især særligt udsatte unge og andre personer, som står uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager.

Projektet har en altså en overordnet målsætning om at skabe flere arbejdspladser, og primært til borgere med behov for særlige strukturer og arbejdsformer. Dernæst er målsætningen at sætte gang i det private erhvervsliv i Stevns gennem lokale samarbejder og projekter.

Ansøger

Under Sol og Måne

Samlet budget for projektet

504.100 

Midler fra Udvikling Stevns

212.440,00 kr.

Titel

Mikro mjødbryggeri – Gourmet mjød med grøn profil 

Kontaktperson

 Thomas Priiskorn 

Ansøgt beløb

 201.650 

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 13. februar 2018

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

212.440,00 kr.

Hovedmålsætning

 Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som
erhvervsområde. Aktivitet 1.1: Øge tilvæksten af nye levedygtige virksomheder, der kan skabe
lokale arbejdspladser, herunder styrke iværksætterkulturen i Stevns.

Start dato

1. januar 2018

Slut dato

1. februar 2020