Mobilscene & toiletter i Hårlev Byskov

Projektet indebærer at anskaffe en mobilscene til brug i Hårlev Byskov og andre steder på Stevns, etablere toiletter i Hårlev Byskov og herunder etablere strøm til begge faciliteter. Den overordnede målsætning med projektet er at bidrage til at øge de kulturelle udbud i området betragteligt, samt skabe et mere attraktivt boligområde og endvidere en stærkere lokal sammenhængskraft.

Den mobile scene kan bruges til kulturoplevelser og bidrage til et samlingssted for mange aktiviteter og udvikling i området. Scenen vil have parkeringsplads på Motorgården industrivej 28 ved Stevns Ungdomsskole. Da området er beskyttet grundet en fredningsgrænse af en gravhøj, kan der ikke gives tilladelse til en fastetableret scene, og den mobilscene vil udover at kunne anvendes i Hårlev Byskov, kunne lejes ud til andre aktiviteter i Stevns kommune og derved fremme de kulturelle oplevelser på hele Stevns.

I sammenhæng med etablering af toilet og strøm i byskoven vil en mobilscene medvirke til at løfte de kulturelle muligheder i Hårlev med musikoplevelser af enhver art – gymnastikopvisning – rollespil m.m.

Med udgangspunkt i mulige arrangementer vil mobilscenen, toiletterne og strømmen gøre det muligt at sælge området bedre over for tilflyttere ved at give dem en smag på de mange oplevelser og arrangementer, som Hårlev byder på.  

Projektet har altså en overordnet målsætning om at øge befolkningstilvæksten i Stevns Kommune ved aktivt at øge de kulturelle tilbud, så Stevns kan markedsføres som et attraktivt bosætningsområde.

 

Ansøger

Haarlev Borger og Erhvervsforening

Samlet budget for projektet

625.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

207.000 kr.

Titel

 Mobilscene & toiletter i Hårlev Byskov

Kontaktperson

Johnny Andersen 

Ansøgt beløb

225.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

12. februar 2017

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

207.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Aktivitet 3.1: Styrke attraktiviteten af bosætningsområderne, herunder både byområderne og landsbyerne, så Stevns kan markedsføres som et attraktivt bosætningsområde.

Aktivitet 3.3: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på kultur-, sports- og fritidsområdet.

Start dato

 1. januar 2017

Slut dato

 31. december 2018