Naturen som ramme om events

BusinessByHeart og Stjernemälden arbejder med leder- og personlig udvikling og tilbyder oplevelser og uddannelse med fokus på fødevareproduktion, naturgenoplevelser, kommunikation, firmaudflugter, mindfulness m.m. Aktiviteterne er rettet mod både turister, kursister og lokalbefolkning.

De begrænses dog af vejret, fordi de ikke har et egnet indendørs rum til frokost og formidling i tilfælde af dårligt vejr. Derfor ønsker BusinessByHeart og Stjernemälden at renovere frugtplantagens udleveringsrum, så det kan bruges til vejrsikret madpakkerum og formidlingslokale.

Rummet vil bibeholde sin karakter af landbrugsbygning og vil fremstå med rustikke vægge og udsigt over plantage og naturområde. Renoveringen kommer bl.a. til at omfatte udskiftning af døre og vinduer, isolering af loft og nye el-installationer.

 

Ansøger

BusinessByHeart

Samlet budget for projektet

200.405 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 124.000 kr.

Titel

Naturen som ramme om events

Kontaktperson

Pernille Plantener

Ansøgt beløb

124.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

124.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling
af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 01. juli 2019

Slut dato

 30. juni 2020