Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter

Der ønskes at skabe en ny multiarena ved Strøby Idrætscenter til gavn for flest mulige borgere. For at det kan lade sig gøre har vi tænkt os at lave samarbejdsaftaler med lokale aktører såsom idrætsforeninger, skole samt ungdomsskole. Når multiarenaen står færdig har vi tænkt os at afholde en event, som på forhånd er annonceret i lokalt medie, for at reklamere for brugen af multiarenaen. På den måde når vi ud til de primære aktører, som hovedsagelig skal anvende multiarenaen, men også til andre lokale borgere som måtte have interesse heri.

Den nye multiarena skal bygges på resterne af den eksisterende. Planen er at etablere et kunstgræsunderlag, hvor underlaget er en stødabsorberende kunststofmåtte, som også har en drænende effekt. Derved vil underlaget også være mere blødt, hvis man er uheldig at skulle falde, således at småskader derved kan minimeres.

Derudover skal der etableres to sæt minimål, så der kan spilles på tværs på to baner samtidig. AIK 65 Fodbold har netop udvidet deres tilbud til de helt små årgange på 4-5 år, og de vil derfor kunne benytte multiarenaen meget optimalt, ved at spille på tværs på to baner ad gangen. Ligeledes vil de to minibaner kunne benyttes til udendørs floorball for Stevns Floorball Klub, som holder til i Strøby Idrætscenter.

Multiarenaen er også blevet tilbudt til Strøby Skolen og Stevns Kommunale Ungdomsskole, som begge har underskrevet samarbejdsaftaler. Vi har en forventning om at arenaen her vil blive benyttet til hhv. fodbold, crossfit, diverse boldlege samt andre aktiviteter som specielt skolen finder på.

Ansøger

AIK Fonden

Samlet budget for projektet

223.350 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

111.675 kr.

Titel

Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter

Kontaktperson

Niels Kyed

Ansøgt beløb

111.675 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

111.675 kr. ~ 50%

Hovedmålsætning

At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns’ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning
stiger.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

01-05-2016

Slut dato

30-04-2018