Østsjællands Kulturforsyning

Østsjællands Kulturforsyning har fast spillested i Kulturhuset Harmonien og er bl.a. kendt for Rødvig Revyen, Revyperler. De ønsker at udbrede kendskabet til deres arrangementer og vil derfor forbedre deres markedsføring.

Det vil de bl.a. gøre ved at tage på messer i løbet af foråret, hvor de samtidig også vil fungere som ambassadører for deres samarbejdspartnere og for Stevns’ andre turistattraktioner. LAG-midlerne skal også gå til markedsføring af revyen på sociale og trykte medier, hvor bl.a. frivillige løbende vil dele flyers ud i lokalområdet. 

Østsjællands Kulturforsynings mange arrangementer er med til at løfte lokalsamfundet inden for turisme og kultur. Arrangementerne kan også være med til at skabe stigning i overnatning og bespisning i Stevns Kommune, fordi Kulturforsyningen samarbejder med lokale overnatningssteder og restauranter.

 

Ansøger

Østsjællands Kulturforsyning S/I

Samlet budget for projektet

149.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

50.000 kr.

Titel

Østsjællands Kulturforsyning

Kontaktperson

Jeanette Larsen

Ansøgt beløb

74.500 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

50.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 01. februar 2019

Slut dato

 31. august 2020