Offentlig lejrplads i Boestofte

Gymnastikefterskolen Stevns byder på lejrplads i Boestofte. Her kan du lave snobrød og hygge dig med vennerne om bålet.

I marts 2015 begyndte Gymnastikefterskolen Stevns sit projekt Offentlig lejrplads i Boestofte, hvor de er begyndt at opføre shelters og bålpladser til glæde for alle i skoven. Deres mål med lejrpladsen er at skabe bedre rammer for friluftslivet bl.a. på skoler. De ser Boestofte som et blind spot for friluftsentusiaster, da det mest er klinten og kysten, der trækker folk til Stevns. Deres primære målgruppe er børn og unge fra Stevns Ungdomsskole eller Gymnastikefterskolen Stevns, som beskæftiger sig med friluftslivet hvert skoleår. Men også de lokale, som vil overnatte og hygge i naturen, er en målgruppe for projektet. Lejren er dog til fri afbenyttelse af alle, både skoler til lejrture, familier til hyggeture og turister, der kommer forbi Boestofte.

Lejren bygges primært af de studerende på Gymnastikefterskolen Stevns og Ungdomsdagskolen over de næste skoleår i samarbejde med erfarne lærere og enkelte eksterne ressourcepersoner. Dette skal hjælpe eleverne med at få en bedre forståelse for naturen gennem ”hands-on” oplevelser. Vedligeholdelsen af lejrpladsen bliver en naturlig del af undervisningen på Gymnastikefterskolen Stevns og Stevns’ kommunes ungdomsskole. De forventer, at der vil komme flere tilføjelser til lejrpladsen, så kommende årgange også kan sætte deres præg på pladsen.

 

Ansøger

 

Gymnastikefterskolen Stevns

Samlet budget for projektet

 

133.288,78 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 

52.000 kr.

Øvrige bidragsydere

Gymnastikefterskolen Stevns

30.000 kr.

Friluftsrådet

43.800 kr.

Nordea-fonden

5.000 kr.

Østsjællands andelsvaskeris fond

3.000 kr.

LAG-nummer

 

2015-1

Titel

 

Offentlig lejrplads i Boestofte

Kontaktperson

 

Kasper Christian Nielsen Peulecke

Ansøgt beløb

 

42,18% ~ 52.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 

10-03-2015

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 

52.000 kr.

Tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

22-05-2015

Tilsagnsbeløb fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

52.000 kr.

Hovedmålsætning og tema

 

Hovedmålsætning B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til at fremme og udvikle basale service faciliteter og landsbyfornyelse.

Tema 1: Fremme udbud og forbedring af basale servicefaciliteter.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

 

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Aktivitet 3.2: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på uddannelsesområdet med henblik på at øge kompetence- og uddannelsesniveauet i Stevns, samt at holde på den nuværende og kommende arbejdskraft.

Start dato

 

23-03-2015

Slut dato

 

20-03-2017