Opbygge virksomhed med produktion af specialvinkelværktøjer til byggebranchen

Personerne bag projektet vil skabe en ny innovativ lokalforankret og økonomisk bæredygtig virksomhed, som skal producere højkvalitetsværktøjer til byggebranchen fortrinsvis til Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Den nye virksomhed etableres i en eksisterende virksomheds lokaler, og benytter pågældendes faciliteter for at holde omkostningerne nede. Af patentmæssige hensyn er navnet på den støttede virksomhed indtil videre ikke offentliggjort.

Virksomheden vil producere specialvinkel skæreanlæg i høj kvalitet, der kan anvendes sammen med håndbetjente skæreværktøjer i forbindelse med skæring af byggeplader på et givent vinkelmål. De forskellige dele der indgår i værktøjet produceres hos underleverandører. Størstedelen af opgaverne for de ansatte i den støttede virksomhed vil være samling af værktøjerne, emballering og forsendelse, samt administration af webshoppen.

De nyudviklede specialværktøjer skal øge arbejdshastigheden og kvaliteten i arbejdet med tilskæring af plader under opførelse af nye bygninger, samt i forbindelse med udførelse af reparations- og udskiftnings arbejder på eksisterende bygninger. En meget stor del af arbejdet vil hermed kunne udføres af ufaglært arbejdskraft.

Virksomheden vil hermed bidrage til lokal vækst og dermed øge antallet af lokale arbejdspladser, primært for ufaglærte og socialt udsatte i Stevns Kommune.

 

Ansøger

 

Samlet budget for projektet

 819.040 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 209.579 kr.

Titel

Opbygge virksomhed med produktion af specialvinkelværktøjer til byggebranchen

Kontaktperson

 

Ansøgt beløb

300.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 25. maj 2016

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 209.579 kr.

Hovedmålsætning

 Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling
af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

 Aktivitet 1.1: Øge tilvæksten af nye levedygtige virksomheder, der kan skabe
lokale arbejdspladser, herunder styrke iværksætterkulturen i Stevns.

Start dato

 1. april 2016

Slut dato

 31. marts 2018