På vej til at blive Danmarks førende Handicap Ridecenter

Med deres nye ridehal ser Ridecenter Strålen frem til at kunne kalde sig Danmarks førende ridecenter inden for handicapridning.

Siden Ridecenter Strålen startede i 2006, har centeret arbejdet med handicapridning, og i dag er de blandt de førende i Danmark. Da de nuværende faciliteter bliver udnyttet til fulde, vil de gerne udvide deres ydelser og aktiviteter, så de kan efterkomme efterspørgslen på området. Med deres nye ridehal vil de kunne udvide antallet af aktiviteter på centeret, så de kan have flere samtidigt og tilbyde flere ydelser til deres elever. Derfor fokuseres der i byggeriet af den nye ridehal på allergi- og handicapvenlige materialer, og samtidig har de den fremtidige udvikling af teknisk viden og kunnen inden for handicapområdet med i deres overvejelser.

Deres forøgelse af aktiviteter og ydelser vil skabe flere jobs, men også flere uddannelsespladser og praktikpladser på centeret. Udover at skabe flere arbejdspladser har de også fokus på det sociale samvær på ridecenteret. Det er f.eks. ved ridestævner, ridelejre mm., både for de handicappede og ikke-handicappede elever. De vil samtidig udvide deres tilbud med rideturisme, så de tilbyder tre daglige ture fire uger om året.

Ansøger

 

Ridecenter Strålen

Samlet budget for projektet

 

1.500.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 

500.000 kr.

Øvrige bidragsydere

Ridecenter Strålen

1.000.000 kr.

LAG-nummer

 

 

Journalnummer

 

 

Titel

 

Danmarks førende Handicap Ridecenter

Kontaktperson

 

Heidi Dyhrberg Kleven

Ansøgt beløb

 

33,3% ~ 500.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 

10-03-2015

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 

500.000 kr.

Tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

 

Tilsagnsbeløb fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

500.000 kr.

Hovedmålsætning og tema

 

Hovedmålsætning A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering eller udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Tema 1: Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

 

Mål 1: Øge antallet af arbejdspladser, herunder Stevns attraktivitet som erhvervsområde.

Aktivitet 1.2: Samarbejde mellem eksisterende virksomheder.

Start dato

 

01-08-2015

Slut dato

 

31-07-2017