SEBG naturlegepladser

Borger- og grundejerforeningen i Strøby Egede ønsker at forbedre byens tre legepladser, da de er udslidte og utidssvarende. LAG-midlerne skal derfor gå til naturlegepladser og fitness-område til både børn, unge og voksne. Legepladserne er åbne for alle, og projektet vil derfor ikke kun gavne beboerne i byen, men også besøgende.

Med projektet håber borger- og grundejerforeningen at gøre Strøby Egede mere attraktiv over for potentielle tilflyttere, og at de nye faciliteter vil skabe et større sammenhold blandt byens borgere.

I udbedringen af legepladserne ønsker borger og grundejerforeningen at samarbejde med lokale håndværkere, frivillige, sponsorater og private donationer. Planen er, at legepladserne er opgraderet i juni 2019, så de kan benyttes i skolernes sommerferie.

 

Ansøger

Strøby Egede Borger- og grundejerforening

Samlet budget for projektet

300.000 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

78.000 kr.

Titel

SEBG naturlegepladser

Kontaktperson

Christian Weber

Ansøgt beløb

130.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

78.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 01. april 2019

Slut dato

 15. juni 2019