Søndergård Besøgsgård

Søndergården bliver drevet af Katharina, som sammen med sin familie for nyligt er flyttet fra København til Stevns for at opstarte et lille selvforsynende landbrug. På gården ønsker familien at skabe en besøgsgård på Stevns, hvor besøgende kan opleve produktionen af danske grønt- og frugtsorter, og komme helt tæt på de danske landracer. Besøgsgården vil desuden udfylde et tomrum på Stevns, da besøgsgården vil være den første på Stevns, og være med til at tiltrække turister og tilflyttere og formidle bæredygtighed og lokal iværksætterånd.

På gården vil besøgende lære om en række gamle danske husdyrracer bl.a. om dyrenes historie, dyrenes naturlige adfærd samt dyrenes formål i landbruget. Dyreholdet vil bestå af geder, grise, høns, kaniner og ænder, som de besøgende kan komme helt tæt på, røre ved og være med til at fodre dyrene.

I grønthaven vil der blive dyrket grønsagssorter, der er modstandsdygtige og specielt egnede til det danske klima. I frugtlunden plantes gamle sorter, heriblandt Stevnskirsebær. Gården vil også holde bier til bestøvning af planterne, som vil være essentielt for landbruget.

En besøgsdag på en bondegård er meget populært i de fleste institutioner, som vil have mulighed for at opleve sæson- eller temaaktiviteter såsom malkning af geder, produktion af ost, viden om bier samt mulighed for at deltage i at tilse bier, slyngning af honning, æblesmagning, krydderurter m.m.

For at etablere besøgsgården er planen at indkøbe og bygge beboelse til dyrene, drivhus, træer til plantagen, udstyr til aktiviteter, og materialer til opsætning af hegn til frugtplantage og grønthave. I forbindelse med formidling af dyrene, landbruget, frugt- og grøntplantagerne indkøbes skilte, brochurer og website, og informationsplancher til gården.

Ansøger

 Søndergård Renge

Samlet budget for projektet

 181.886 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

 50.000 kr. 

Titel

 Søndergård besøgsgård

Kontaktperson

Katharina Maj Ottosen

Ansøgt beløb

90.943 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 7. maj 2018

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

 50.000 kr. 

Hovedmålsætning

 Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Start dato

 1. februar 2018

Slut dato

 31. januar 2020