Stevnskaniner – et miljøvenligt mikroslagteri

Alt godt fra Haven er en nyopstartet virksomhed med Lisa og Claus i spidsen. På deres gård i Frøslev ønsker de at starte en klimavenlig og bæredygtig produktion af kaninkød med fokus på dyrevelfærd og effektiv ressourceudnyttelse.

LAG-midlerne skal derfor gå til et godkendt fødevarerum og mikroslagteri på gården. Derudover skal der også bygges et drivhus til genanvendelse af slagteriaffald. Gården skal på sigt åbnes for sommerens publikum, og andre stevnske producenter vil kunne slagte hos Alt godt fra Haven.

Hele arbejdsprocessen med opdræt af kaniner, foderdyrkning, slagtning osv. er bæredygtig og gør, at omkostningerne holdes nede. Med projektet vil projektet være med til at styrke Stevns’ brand inden for lokale fødevarer og bæredygtighed.

 

Ansøger

Alt godt fra Haven

Samlet budget for projektet

252.900 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

126.450 kr.

Titel

Stevnskaniner – et miljøvenligt mikroslagteri

Kontaktperson

Lisa Bjørnlund Strandmark

Ansøgt beløb

126.450 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

126.450 kr.

Hovedmålsætning

Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling
af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns’ attraktivitet som
erhvervsområde.

Start dato

 01. februar 2019

Slut dato

 31. december 2020