Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen

Kulturhuset ”Mødestedet Snurretoppen”, drives af frivillige og er et betydningsfuldt folkeligt samlingssted i Stevns Kommune, der giver adgang til scene og sal for biografdrift, amatørteatret, teaterforeningen, musikforeningen Spilledåsen, foredragsvirksomhed, diverse forenings- og erhversarrangementer, skole- og kirkebio mv. – altså en lang række af de kulturelle aktiviteter, der medvirker til at sikre et attraktivt og alsidig kulturtilbud til de stevnske borgere og turister.

Kulturhuset er på det kulturtekniske område tidssvarende (filmfremvisnings- og sceneudstyr) , men er det ikke i forhold til de fysiske rammer samt energiforbrug og -forsyning.

Indkøb af nye møbler, pålægning af ny ensartet gulvbelægning i café-og kioskområdet, udskiftning af halvdelen af biografstolene til tidssvarende model, samt renovering af toiletfaciliteterne med særligt fokus på forbedret hygiejne (den nuværende installation er fra 1942) og forbedrede forhold for det kvindelige publikum vil tilsammen betyde at Kulturhuset Snurretoppen vil fremstå som et tidssvarende og attraktivt kulturhus for den stevnske befolkning og de stevnske turister.

Ansøger

Kulturhuset Snurretoppen

Samlet budget for projektet

1.457.125 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

402.139,50 kr.

Titel

Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen

Kontaktperson

Formand Kurt Jacobsen

Ansøgt beløb

977.500,00 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

04-12-2015

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

402.139,50 kr.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Den overordnede vision:

  • Turisterne møder gode, sammenhængende oplevelser og tilfører øget værdi til Stevns
  • Befolkningstallet er stigende og borgerne oplever en attraktiv kommune med et sammmenhængende udbud af muligheder indenfor uddannelse, natur, fritid og kultur

Start dato

01-10-2015

Slut dato

30-09-2017