Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby

Rødvig Ferieby ønsker, som en del af projektet, at udvide det eksisterende fælleshus med et 120 m2 stort fællesrum, udbygge det eksisterende køkken og udbygge depotfaciliteter. Målet er at kunne udbyde mere moderne kursus faciliteter med bedre rammer, mere plads samt et mere moderne og godkendt produktionskøkken.

Der er fokus på, at de nye faciliteter bliver handicapvenlige med køreramper, brede døre m.v. Det vil supplere vores eksisterende handicapvenlige huse, og samtidig understøtte et nyt projekt i samarbejde med Ridecenter Strålen, der handler om overnatningsfaciliteter til familier med handicappede børn. Her kan tilbydes en feriepakke med mulighed for ridetimer hos Strålen for de handicappede børn og deres søskende. I turistsæsonen skal lokalet desuden udgøre en morgenmadssalon til bl.a. cykelturister, samt et legelokale til alle gæster.

Anden del af projektet går på at etablere et stort solenergianlæg på taget af det nye fælleshus, så det bliver selvforsynende med strøm. Det vil i lavsæson kunne bidrage til andre dele af
feriebyen.

En tredje del af projektet består i at forbedre faciliteterne for lystfiskere og tilsvarende, som ønsker en fiskerensningsplads, samt frysekapacitet til fiskene. Det er et område, som er i stor
vækst, og som er relativt nyt for Stevns. Senest er Stevns Kommune kommet med i Fishing Zealand som Rødvig Ferieby vil blive medlem af og deraf få mulighed for at udbyde faciliteter til
medlemmer m.fl. Fiskerensningspladsen vil blive en integreret del af Tipiområdet, så besøgende på legepladsen, vandrere på tur m.fl. kan benytte de nye faciliteter.

Sidste del er en udbygning og modernisering af vores store naturlegeplads, som bruges af mange aktører i lokalområdet, samt selvfølgelig vores egne gæster. Legepladsen i Rødvig Ferieby er en åben naturlegeplads for alle. Dagplejen i det sydlige Stevns benytter den som samlingspunkt, og Rødvig Børnecenter benytter vores legeområde som skovbørnehave, hvor de tager på udflugt med madpakker. Mange besøgende i sommerhusområderne i Rødvig besøger også legepladsen. Der er stort ønske om at bevare og udbygge legepladsen som en naturlegeplads. Derfor ønsker feriebyen at udbygge den med ekstra faciliteter som børnegynger, rutsjebane, legehuse og en sansegynge. Rødvig Ferieby ligger på en af de 4 Kløverstier som netop er etableret og ønsker at være med til at give turister og Rødvig borgere en god naturoplevelse med bl.a. en god legeplads.

Overordnet målsætning er klart at få flere turister til området, samt få dem til at blive en dag
ekstra og endnu bedre – at komme igen.

Ansøger

Rødvig Ferieby A/S

Samlet budget for projektet

1.409.270 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

649.999,82 kr.

Titel

Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby

Kontaktperson

Mette Høgenhaug

Ansøgt beløb

650.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

31-03-2016

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

649.999,82 kr. ~ 46%

Hovedmålsætning

Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling
af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns’ attraktivitet som
erhvervsområde.

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning
stiger.

Start dato

04-01-2016

Slut dato

22-12-2017