Udvidelse af Horisonten STU og botilbud

Horisonten er en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) med botilbud i Stevns, som har været i drift siden 1. juli 2014. Horisonten har modtaget støtte til udvidelse af institutionen. Udvidelsen indeholder følgende elementer:

  1. Udvidelse af botilbuddet fra 8 til 14 pladser (svarende til 75%). 6 nye værelser. Heraf skal de 2 opføres af
    institutionen selv i lejemålet.
  2. Skabelse af et nyt linjefag, dyrelinje, og indtænkning af linjefaget i botilbuddets rammer sådan, at unge
    med interesse for dette linjefag opnår et fagligt fællesskab i såvel STU-tiden som fritiden.
  3. Skabelse af værksted til vores linjefag håndværk.
  4. Skabelse af sejlkurser på vores linjefag friluftsliv.
  5. Konsolidering og udvikling af vores markedsgartneri i tilknytning til vores linjefag jord-til-bord.

Tilsammen udgør udvidelsen en vision om at skabe Køge Bugts mest visionære og dog jordbundne, nytænkende men rodfæstede, samt ambitiøse og samtidig ydmyge STU og botilbud. Ambitionen er ikke at være de største, men de bedste. Horisonten tager sit udgangspunkt i den særlige geografi og de særlige muligheder mht. lokalmiljø og menneskesyn, som findes i netop Stevns. Dette ses både i valget af linjefag og i den faglige tilgang til uddannelse og dannelse.

Ansøger

Horisonten STU og botilbud

Samlet budget for projektet

1.158.733 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

555.116,50 kr.

Titel

Udvidelse af Horisonten STU og botilbud

Kontaktperson

Paw Koch

Ansøgt beløb

50% ~ 579.367 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

13-08-2015

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

555.116,50 kr.

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Styrke udbyderne og øge tilbuddene på uddannelsesområdet med henblik på at øge kompetence- og uddannelsesniveauet i Stevns, samt at holde på den nuværende og kommende arbejdskraft.

Start dato

01-08-2015

Slut dato

01-08-2017