Udvikling af Verdensarvs-instrumentet UrKlang

Foreningen KLINT har bidraget til to vellykkede musikteater-projekter i Pyramiden i Boesdal, KLINT (2016) og KLINT2 (2018), hvor komponist Birgit Løkke og instruktør Lene Vestergård fortolkede verdensarven i musik, ord, lys og billeder.

Nu ønsker Teaterforeningen KLINT at videreudvikle instrumentet, UrKlang, så flere musikere kan spille på instrumentet samtidig. LAG-midlerne skal derfor gå til 24 rørklokker stemt i to hele oktaver. Der indbygges lys og mikrofoner i UrKlang, som monteres permanent i Pyramiden i Boesdal Kalkbrud. 

Det videreudviklede UrKlang-instrument skal indgå i to fremtidige teaterstykker: Fossiler (2020) og KLINT3 (2021).

 

Ansøger

Teaterforeningen KLINT

Samlet budget for projektet

409.400 kr.

Midler fra Udvikling Stevns

50.000 kr.

Titel

Udvikling af Verdensarvs-instrumentet UrKlang

Kontaktperson

Lene Vestergård

Ansøgt beløb

200.000 kr.

Tilsagn fra Udvikling Stevns

 2. april 2019

Tilsagnsbeløb fra Udvikling Stevns

50.000 kr.

Hovedmålsætning

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse

Udvikling Stevns Udviklingsstrategi

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Start dato

 01. maj 2019

Slut dato

 30. april 2021