PROJEKTERNår et projekt har fået tilsagn om tilskud fra Erhvervsstyrelsen og dermed er endeligt sikret tilskud fra LAG-midlerne bliver de præsenteret her. Projekter ligger inddelt efter de 3 overordnede fokusområder som Udvikling Stevns arbejder ud fra.

Fokusområderne er erhvervsudvikling, turismeudvikling og bosætningsudvikling.

Støttede projekter i perioden 2015-2018:

  • icon

    Stevns Digital Medie Center

    2016 – Opdateret projektbeskrivelse mangler!