De sidste par år har Udvikling Stevns støttet en lang række projekter, hvoraf nogle allerede er afsluttet, mens andre stadig er i gang.

Projekter i 2015

I 2015 blev det til i alt 1.509.256 kr, der blev uddelt af Udvikling Stevns til fire lokale projekter. Støtten gik til Gymnastikefterskolen Stevns, Ridecenter Strålen, samt Horisonten STU og botilbud og Kulturhuset Snurretoppen.

Gymnastikefterskolen Stevns modtog støtte til at lave en offentlig lejrplads i Boestofte. Lejrpladsen står nu klar til anvendelse både af eleverne på gymnastikefterskolen, men også lokale borgere såvel som institutioner og turister. Lejrpladsen styrker skolens friluftslinje, skaber aktivitetsmuligheder for omkringliggende institutioner og skaber overnatningsmuligheder for naturturisterne.

Derudover modtog Ridecenter Strålen støtte til at udvide sin kapacitet med en ny ridehal, der er lavet efter turneringsmål. Ridecenteret tilbyder både almindelig rideskole, handicapridning og ridefysioterapi. Udvidelsen styrker en lokal virksomhed og skaber arbejdspladser, derudover styrkes den tilknyttede rideklub, og der skabes aktivitetsmuligheder for en potentielt udsat borgergruppe.

Yderoligere to projekter modtog større, og disse projekter er stadig i fuld gang – det drejer sig blandt andet om en udvidelse af Horisonten STU og botilbud, der endnu er i færd med at udvide deres botilbud, samt faglinjer. Derudover er Kulturhuset Snurretoppen i fuld gang med at løfte kulturhuset ved modernisering af caféområdet, nye toiletter, lydisolering og opgradering af biografsalen samt opgradering af både varme-, strøm- og ventilationssystemet.

Projekter i 2016

I 2016 kunne fem forskellige projekter modtage støtte fra Udvikling Stevns. Rødvig Ferieby, Strøby Idrætscenter, Bjørns Fishing, Stevns Medie Center samt patent og produktion af specialvinkler modtog støtte for tilsammen 1.471.253,82 kr.

Rødvig Feriebys projekt er stadig i gang. De er i færd med at udbygge deres faciliteter, så turismen – herunder også erhvervsturismen – kan øges. Den 3. oktober i år kunne Strøby Idrætscenter indvie en nye multiarena, som de har fået støtte til. Den står i dag klar til glæde for en lang række brugere, selvom projektet dog stadig mangler den endelige administrative afslutning i forhold til Erhvervsstyrelsen, der formelt set udsteder tilsagnet.

I slutningen af november måned fik Bjørns Fishing tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, og Bjørn er nu klar til at udstyre sin båd til at håndtere fisketure med turister. Projektet er med til at styrke havsportsaktiviteterne i Rødvig, samt øge den turistmæssige omsætning. Hvis alt går vel satser Bjørn også på at kunne skabe en arbejdsplads eller to.

I Store Heddinge kan man glæde sig over, at der i øjeblikket arbejdes på at etablere et nyt mediecenter – nemlig Stevns Mediehus. Med støtte fra LAG er projektet i gang, og lokalerne på Algade 27 er under renovering. Huset bliver et lokalt mediecenter på moderne platforme med undervisningslokaler, medieværksteder og mødefaciliteter. Projektet vil både skabe lokale arbejdspladser, og styrke markedsføringen af Stevns.

Det sidste projekt, der har modtaget støtte i år, er til produktion og patentering af nogle specialvinkler. Projektet er endnu i sin spæde opstart, og kortene bliver holdt tæt til kroppen, da patentansøgninger er involveret. Projektet skaber lokale arbejdspladser – også for udsatte borgere.

I 2017 er der ansøgningsfrist 1. januar, og Udvikling Stevns forventer at have ca. 1 mio. kr. i puljen.