Vidste du, at dine projekter kan føres ud i livet med økonomisk støtte fra Udvikling Stevns? På Rødvig Havn har et stærkt samarbejde mellem Fiskerihavnen og Stevns Turistforening skabt resultater gennem flere projekter med fokus på havnens særlige kombination af erhverv og turisme. Turisterne elsker det, og erhvervet bliver styrket.

De seneste år er et spændende samarbejde mellem Stevns Turistforening og Rødvig Fiskerihavn etableret. Sammen har de taget del i flere udviklingsprojekter, som tager udgangspunkt i fiskeriet og det helt unikke kulturmiljø, der findes på havnen. Der er skabt plads til nye aktiviteter for turisterne uden at fiskeriet har mistet plads, men derimod er der fokus på sameksistens og synergi mellem fiskeri, erhverv og turisme.

Forud for projekterne har også Rødvig Borgerforening, Rødvig Erhvervsforening og Stevns Kommune bidraget til processen. Projekterne er blevet delvist finansieret af midler, som den lokale aktionsgruppe (LAG) Udvikling Stevns råder over. Midlerne kommer fra EU’s Landdistriksprogram og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Der er blandt andet lavet bedre faciliteter til lystsejlere og andre besøgende med nye toiletter, legeplads, overdækkede spise- og grillpladser og udekøkken.  

En ny fiskepumpe til losning af fisk har effektiviseret arbejdet for fiskerne på havnen. Ligesom et område af havnen er blevet udbygget og nu bruges af Siemens til udskibning af teknikere, mandskab og materiel i forbindelse med det store vindmølleprojekt på Krigers Flak. LAG-projekter der skal fastholde erhverv og sikre en god økonomi i fiskerihavnen.

– Det er vigtigt at holde havnen i gang som et aktivt sted, hvor vi kan tilbyde gode muligheder for forskellige grupper af besøgende, fortæller formand for Stevns Turistforening Lars Severin Klausen og fortsætter:

– Turisterne kan godt lide, at der sker noget på havnen, det er meget mere interessant end en marina, hvor der kun er liv få måneder om året.

Projekterne på Rødvig Havn er et eksempel på hvordan forskellige grupper, der normalt ikke arbejder sammen, med fælles fodslag kan skabe store resultater.

– Det har fremmet noget samarbejde, der aldrig har været der før, fortæller Havnefoged Jens Sørensen om samarbejdet og tilblivelsen af de mange projekter.

Der er netop taget hul på en ny LAG-projekt periode, der løber frem til 2020. Hvert år uddeler Udvikling Stevns 1.500.000 kr., og dem kan du få del i, hvis du har et spændende projekt der kan styrke Stevns. Du kan læse mere på www.udviklingstevns.dk