skole-bigrdSøg tilskud til dit projekt

Har du et spændende projekt, som du gerne vil søge tilskud til igennem LAG midlerne, er der en række krav dit projekt skal opfylde. Projektet skal ligge inden for rammerne i udviklingsstrategien, der er udarbejdet af Udvikling Stevns.

Her kan du læse mere om udviklingsstrategien og Udvikling Stevns’ visioner og mål.

Hvem kan søge om tilskud?

Alle kan i princippet søge om projekttilskud, og du er meget velkommen til at henvende dig med det udgangspunkt. Hvis du har en projektidé er du næsten helt sikkert også berettiget til at være projektansøger:

  • Hvis du søger om tilskud til projekter om etablering og udvikling af små virksomheder skal du være en fysisk eller juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer.
  • Hvis du søger om tilskud til projekter om fremme af erhvervssamarbejde skal du være en person, en virksomhed, en institution eller en forening.
  • Hvis du søger om tilskud til projekter for at fremme udbuddet og forbedre basale servicefaciliteter og byfornyelse skal du være en privat- eller offentlig aktør.

Dog kan kun virksomheder med færre end 50 ansatte og en årlige omsætning på ansøgningstidspunktet under 10 mio. euro søge om projekttilskud.

Her kan du blive klogere på ansøgningsproceduren.

Søg tilskud