Tidsfrister

Skemaet herunder viser de tidsfrister, der er i ansøgningsprocessen. De vigtigste datoer at huske på for dig som projektansøger er uden tvivl 23. marts. Her skal du have en projektidé klar til sekretariatet.

Projektansøgningen skal være komplet og oprettet via ansøgningsportalen, som du finder her.

Tidsfrister i ansøgningsprocessen 2019

Tidsfrister i ansøgningsprocessen  
Projektidé til koordinator 1. februar
Projektansøgning til Udvikling Stevns’ bestyrelse 3. marts

Projektansøgning til Erhvervsstyrelsen (ved tilsagn fra bestyrelsen)

16. marts
Endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen utimo Juni

Her er et eksempel på en ansøgningsproces:

Du indleverer projektidé til sekretariatet 23. marts. Den 4. april diskuterer bestyrelsen din projektidé med henblik på  at give inputs til at udvikle ideen. Derefter arbejder du med støtte fra sekretariatet på at kvalificere dit projekt yderligere og 27. april indleverer du endelig ansøgning til sekretariatet, som videresender din ansøgning til bestyrelsen. Den 7. maj vurderer bestyrelsen dit projekt, og den 28. maj modtager du enten tilsagn om tilskud eller begrundet afslag på din ansøgning. Hvis du modtager tilsagn sender sekretariatet samme dag din ansøgning til kontrol i Erhvervsstyrelsen, der tjekker at projektet falder inden for rammerne af lovgivningen på LAG-området. Erhvervsstyrelsen har en sagsbehandlingstid på ca. 4-6 uger, så omkring  slut juni har du dit endelige bindende tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, og du kan gå i gang med dit projekt. Du kan dog søge Udvikling Stevns om at gå i gang tidligere (før du har tilsagn), men det vil i så fald være for egen regning og risiko – først når du har tilsagn fra Erhvervsstyrelsen er du sikret midlerne.

Her kan du læse mere om ansøgningsproceduren.