Tidsfrister

Skemaet herunder viser de tidsfrister, der er i ansøgningsprocessen. De vigtigste datoer at huske på for dig som projektansøger er uden tvivl 1.februar. Her skal du have en projektidé klar til sekretariatet.

Projektansøgningen skal være komplet og oprettet via ansøgningsportalen, som du finder her.

Tidsfrister i ansøgningsprocessen 2022

Tidsfrister i ansøgningsprocessen  
Projektidé til koordinator 1. februar
Projektansøgning til Udvikling Stevns’ bestyrelse 1. marts

Projektansøgning til Erhvervsstyrelsen (ved tilsagn fra bestyrelsen)

24. april
Endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen ultimo juni

Her er et eksempel på en ansøgningsproces:

Du indleverer projektidé til sekretariatet 1. februar. Den 1. marts diskuterer bestyrelsen din projektidé med henblik på at give inputs til at udvikle ideen. Derefter arbejder du med støtte fra sekretariatet på at kvalificere dit projekt yderligere og d. 24. marts indleverer du den endelige ansøgning til sekretariatet, som videresender din ansøgning til bestyrelsen. Så vurderer bestyrelsen dit projekt, og i maj modtager du enten tilsagn om tilskud eller begrundet afslag på din ansøgning. Hvis du modtager tilsagn, sender sekretariatet samme dag din ansøgning til kontrol i Erhvervsstyrelsen, der tjekker, at projektet falder inden for rammerne af lovgivningen på LAG-området. Erhvervsstyrelsen har en sagsbehandlingstid på ca. 4-6 uger, så omkring slut juni har du dit endelige bindende tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, og du kan gå i gang med dit projekt. Du kan dog søge Udvikling Stevns om at gå i gang tidligere (før du har tilsagn), men det vil i så fald være for egen regning og risiko – først, når du har tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, er du sikret midlerne.

Her kan du læse mere om ansøgningsproceduren.