regnemaskine

Modtager du tilskud til dit projekt, er der en række krav omkring synlighed, skilte, oplysningstavle, publikationer samt visning af logoer.

Du kan læse mere om disse krav i projektvejledningen.

Administrativ kontrol

Da en del af tilskuddet er fra EU, er der nogle krav om kontrol af projektet der skal overholdes. Den første kontrol finder sted når bestyrelsen indsender projektet til Erhvervsstyrelsen for at få tilsagn om tilskud til projektet. Den samme kontrol finder sted når der anmodes om udbetalinger til projektet. Alle udbetalinger kontrolleres.

Visuelt tilsyn med projektet

Inden projekt holderen anmoder om den sidste udbetaling af tilskud, vil Udvikling Stevns´ bestyrelse foretage et visuelt tilsyn med projektet for at sikre at projektet er igangsat og kører efter planen.

Stikprøvekontrol

Hvert år udtages der projekter til kontrol. Her gennemgås alle bilag. Et projekt kan blive udtaget til kontrol frem til 5 år efter udbetaling af tilskud til projektet. Det er altså vigtigt at gemme alle bilag i 5 år efter tilskuddet til dit projekt er udbetalt.

Krav til publikationer og skiltning

Alle publikationer som f.eks. brochurer, foldere, nyhedsbreve, deltagerbeviser samt websider skal vise, at EU og Erhvervsstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet. På www.livogland.dk finder du en samling af logoer.

Der krav om skiltning i forhold til placering, størrelse og de logoer der skal være på skiltet. Du finder mere om skiltning i projektvejledningen og du er også velkommen til at kontakte sekretariatet hvis du har spørgsmål.