Erhvervsstyrelsen meddeler:

Erhvervsminister Simon Kollerup annoncerede 29. maj , at han vil søge Finansudvalgets tilslutning til straksudbetaling af 80 pct. af LAG-midlerne til de afsluttede LAG-projekter.

Som det fremgår af pressemeddelelsen, gælder det for LAG-udbetalingssager, hvor udbetalingsanmodningen er modtaget før 1.juni 2020, og hvor der ikke er igangværende sagsbehandling. Straksudbetalingen af sagerne kan iværksættes, når der er opnået tilsagn fra Finansudvalget forventeligt medio juni. Projektholderne vil umiddelbart herefter inden for ca. 14 dage få udbetalt 80 pct. af det beløb, de har anmodet om at få udbetalt.

– En meget glædelig nyhed, for de projektholdere, som venter på udbetaling af midler, lyder det fra koordinator i Udvikling Stevns, Thomas Christensen.

Læs hele nyheden